טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה

עדכון 31.12.23 - רשות המיסים הודיעה על פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה

רשות המיסים הודיעה על פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה.

המערכת תפתח לדיווחי מעסיקים ועובדיהם, החל מיום 7.1.2024 ותאפשר קליטה מהירה של טופס 161 החדש, ללא צורך בטפסים ידניים.

להלן העדכון המלא כפי שפורסם ע"י רשות המסים בדבר פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

למערכת לדיווח וטיפול בעזיבת מקום עבודה - לחצו כאן


עדכון 10.10.23 - רשות המיסים מפרסמת שורת הקלות לעסקים נוכח מלחמת חרבות ברזל 2023

לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, ביום 10.10.2023 החליטה רשות המסים על דחיית דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש" ליום 1.1.24.

לעיון במסמך ההקלות המפורט והמלא- לחצו כאן

עדכון 28.9.23 - מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

הקמת מערכת מקוונת בעזיבת מקום עבודה - קובץ למעסיקים

1. להלן תיאור קצר של התהליך המקוון:

 • המערכת תאפשר למעסיקים לדווח באופן מקוון את חלק א' בטופס 161 כמפורט בסעיף 2 להלן , ובזה מילא המעסיק את חלקו בדיווח. הדיווח ייקלט באופן מידי במערכות המחשוב של רשות המסים.
 • העובד יקבל מסרון או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו, יתבקש להיכנס למערכת, לצפות בנתונים עליהם דיווח המעסיק ולקבל את החלטותיו ביחס לסכומים שהועמדו לרשותו אגב פרישתו. בחירותיו של העובד ייקלטו גם הן במערכת המחשוב של רשות המסים (במערכות שע"מ).
 • בסיום התהליך ישלחו לעובד ולמעסיק הודעות כי האישורים הרלוונטיים זמינים במערכת. המערכת פותחה כך שבחלק מהמקרים ובהתאם לתנאים שהוגדרו, יופקו אישורים למעסיק ולקופות הגמל באופן מידי. במקרים אחרים - בקשת העובד תופנה להמשך טיפול במשרדי רשות המסים, ובסיום הטיפול על ידי פקיד השומה יקבלו העובד והמעסיק הודעות על הנפקת האישורים במערכת.
 • יודגש כי באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק ולקופות הגמל. בשלב זה, האישורים אינם מועברים ישירות לגופים המשלמים.
 • לתשומת לבכם, המערכת בגרסתה הראשונה תאפשר לעובד בחירה בייעוד כספים לקצבה בלבד )להלן:"רצף קצבה"( בתהליך מקוון מלא ופשוט. אפשרויות בחירה נוספות הנתונות לעובד, מעבר ל"רצף קצבה", יועברו בשלב זה בפנייה מקוונת למשרד השומה הרלוונטי, באמצעות מערכת הפניות לציבור. בעתיד יטופלו גם פניות אלו במערכת עצמה
 • במקרים בהם העובד לא יודיע על בחירתו בחלוף 3 חודשים מדיווח המעסיק, והמערכת תזהה כי העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, המערכת תייעד לקצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים.


2. דיווח המעסיק במערכת יוכל להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

 • מילוי במערכת של כל פרטי העובד, תקופות העסקה והסכומים העומדים לרשותו - חלק א' בטופס 161 .
 • טעינת קובץ XML המכיל את כל נתוני דיווח המעסיק בחלק א' של טופס 161. להכנת הקובץ ניתן להיעזר בקבצים הבאים הזמינים להורדה באתר רשות המסים:
  - קובץ XSD המגדיר את מבנה קובץ הנתונים. (הקובץ מופיע עם סיומת txt. יש להוריד אותו למחשב ולשנות את הסיומת ל- xsd).
  - קובץ אקסל המכיל הוראות לאופן מילוי חלק א' בטופס 161.


3. לידיעתכם, בסיום הדיווח ניתן יהיה להפיק את טופס 161 הכולל את נתוני הדיווח של חלק א', כקובץ PDF .


עדכון 28.6.23 - טופס 161 החדש - דחיית מועד, עדכון ודגשים הנחיה למעסיקים

בהמשך להנחיה של רשות המיסים מיום 19 באפריל 2023, בה נקבע כי יחל שימוש במסמך 161 החדש ביולי 2023 ולאור בקשות לדחיית מועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש, רשות המיסים עדכנה כי החובה להודיע באמצעות הטופס החדש תחל מתאריך ה-1 בנובמבר 2023 (מועד התחולה) במקום ביולי 2023, וזאת ביחס לאירועי פרישה החלים ממועד זה ואילך. חובה כאמור תחול גם ביחס לאירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיק ממועד התחולה ואילך.

יובהר, כי המעסיק רשאי להודיע על אירוע הפרישה באמצעות הטופס החדש גם טרם מועד התחולה.
בנוסף, לאור שאלות שעלו, פרסמה הרשות גם הבהרות ודגשים בנוגע לטופס החדש.

להלן קישור למסמך המלא של רשות המיסים

19.4.23 - טופס 161 החדש

נכון להיום המעסיקים  מדווחים על פרישה באמצעות טופס 161 – "הודעת מעסיק על פרישה". כאשר בחירת העובדים, ביחס למענקי הפרישה , מדווחת באמצעות טופס 161א - "הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה" ( להלן: "הטפסים הישנים"). הטופס החדש שפרסמה הרשות יחליף את שני הטפסים הישנים.

החובה למילוי ודיווח באמצעות הטופס החדש חלה בעת הפרישה המוחלטת והסופית של העובד, בין אם הכספים שנצברו לזכותו, משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל.

הטופס החדש בנוי משלושה חלקים:

 • חלק א' - הודעת מעסיק: במסגרת חלק זה המעסיק ידווח את כל הפרטים ביחס לפרישת העובד.
 • חלק ב' - הודעת עובד: במסגרת חלק זה העובד נדרש למלא את בקשותיו ביחס למענקים שהועמדו לרשותו ובנוסף, נדרשות הצהרותיו, המשליכות על אירוע הפרישה.
 • חלק ג' - חישוב המעסיק והנחיות לקופות הגמל: במסגרת חלק זה ובכפוף לתנאים המפורטים בו, המעסיק ינחה את קופות הגמל בנוגע לאפיון הכספים וניכוי המס.

לאחר מילוי חלק ג , על המעסיק למסור את הטופס לפקיד השומה וכן לעובד / לשאיריו או למי מטעמם.

במקרים בהם ניתנו על ידי המעסיק הנחיות לקופות הגמל, באחריות העובד למסור את הטופס לקופות הגמל. יודגש, רק במקרים בהם לא מתקיימים התנאים המפורטים בטופס, על המעסיק להפנות את העובד לפקיד השומה לשם קבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס.

 

מועד התחולה - במהלך החודשים הקרובים טופס 161 החדש יהיה זמין לצד הטפסים הישנים אולם, החל מיום ה-1 ביולי 2023( להלן: "מועד תחולה") החובה לדווח על פרישה מעבודה תהא באמצעות הטופס החדשולגבי אירועי פרישה ממועד התחולה ואילך וכן, על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיק מהמועד כאמור ואילך.

להלן קישור לחוזר מס הכנסה ולפירוט הנחיות למילוי  

להלן קישור לטופס החדש

למידע נוסף בתחום זה