זכויות עובדים בשעת חירום עקב מבצע "שומר החומות"

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים זרוע העבודה ריכז שאלות וסוגיות עיקריות בנוגע לזכויות עובדים בשעת חירום עקב המצב הביטחוני:


(1.) האם עובדים שמקום עבודתם היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף אמורים לקבל פיצוי?

בעבר נקבע בהסכמים קיבוציים שהוסכמו בין העובדים, המעסיקים והממשלה כי המעסיק, שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו את שכרם הרגיל ויוכל לקבל שיפוי בהתאם להסדרים שנקבעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים.
על אף האמור, יובהר כי נכון למועד זה, לא קיים הסכם כאמור ביחס למבצע "שומר חומות", ועל כן לפי שעה אין לעובדים זכאות לפיצוי אף אם מקום עבודתם היה סגור בהוראת פיקוד העורף. עם זאת, עובד הנעדר מהעבודה בנסיבות האמורות יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה ככל שעומדים לרשותו או לעבוד מרחוק ככל שהנושא מוסכם עם המעסיק.

 

(2.) האם היעדרות מעבודה בשל ההכרח להישאר עם ילד קטן בבית בעקבות סגירת המסגרת החינוכית על רקע המצב הביטחוני, מזכה בפיצוי?
בעבר, סוכם על הסדרים בין הממשלה, המעסיקים והעובדים, אשר בהתאם להם עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14) בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו פיצוי כאילו עבדו. לפי שעה, אין הסכמים כאמור ביחס למבצע "שומר חומות", ועל כן עובד שנעדר מעבודתו בשל סגירת מסגרת חינוכית, לא יהיה זכאי לפיצוי.
עם זאת, יודגש כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, מפאת סגירת מסגרת חינוכית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחד בעורף, וזאת בכפוף לאחד מאלה:

  1. ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  2. שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד.
    במקרה שמקום העבודה של העובד או בן זוגו סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים. ככל שעובד פוטר בניגוד לחוק, המעסיק חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפיטורים היו כדין.

 

(3.) מה קורה כשמקום העבודה פועל כרגיל, אבל העובד מפחד להתייצב בעבודה. האם יהיה זכאי לשכר?
מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה, במצב שלא נאסר להגיע אליה לפי הנחיות פיקוד העורף. על כן, מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות של העובד, בהתאם לימי החופשה שעומדים לרשותו או להסכים כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר הוסכם ומוסדר במקום העבודה.
שימו לב! אם אין הנחייה מצד פיקוד העורף שלא להתייצב במקום העבודה, ההתייצבות במקומות העבודה חיונית ונדרשת על מנת לאפשר רציפות תפקודית לכלכלה ולמשק.

 

(4.) האם המעסיק יכול לחייב עובד להגיע לעבודתו למרות הוראות פיקוד העורף להישאר בחדרי מיגון?
חובה על כל אזרח להישמע להוראות פיקוד העורף. מעסיק שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף, פועל בניגוד לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, ובית הדין לעבודה מוסמך לבטל את הפיטורים. 


(5.) האם יש עובדים שחלה עליהם חובה להגיע לעבודה, על פי החוק?
כן. עובדים במקומות למתן שירותים קיומיים או מפעלים חיוניים שאושרו ככאלה על ידי הגורם המוסמך לפי חוק שירות עבודה בשעת –חירום, תשכ"ז-1967 והוצאו להם צווי קריאה לשירות עבודה לפי הסמכויות הקבועות בחוק האמור.
לדוגמא: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שירותי חירום, בתי חולים, בתי זיקוק, תחנות כוח, מתקני התפלה, תעשייה ביטחונית, מפעלים בענף המזון, בתי מרקחת נמלים, תחבורה ציבורית, ועוד.
ככל שברצונכם לדעת האם מקום עבודתכם מהווה מפעל למתן שירות קיומי, ניתן לחפשו במנוע החיפוש באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.


(6.) האם מותר לפטר עובד שקיבל צו 8?
לא. על פי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.


(7.) האם ניתן לפטר עובד במידה ואינו מגיע למקום עבודה שאינו ממוגן?
חל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון/פיקוד העורף אוסרות עליו להגיע למקום העבודה. לכן, אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו - אין תוקף לפיטורים, ועובד שפוטר - יכול לדרוש מהמעסיק שלא לפטרו, ולפנות לבית הדין לעבודה במקרה שלא עשה זאת. מעסיק, כאמור, חשוף גם לענישה פלילית. ראו לעניין זה סעיפים 4-5 ו-7 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.

למידע נוסף בתחום זה