הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד בית והנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה- מעודכן 22.4.2020

עדכונים יומיומים בנושא הקורונה עפ"י הוראות משרד הבריאות

התפשטות נגיף הקורונה: לבישת מסכות פה-אף במרחב הציבורי בכדי להקטין את סיכון ההדבקה, 22.4.2020

 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) תוקן ומעתה מחיל אף את החובה לחבוש מסכות פה - אף במרחב הציבורי בכדי להקטין את סיכון ההדבקה

 

ביום 7.4.2020 נחתם התיקון לצו בריאות העם על ידי מנכ"ל משרד הבריאות המורה על חובת חבישת מסיכה. ביום 19.4.2020 נערך תיקון נוסף והורחבו המגבלות על המעסיקים, להלן תקציר הצו לאחר התיקונים:

 

לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:


(1) מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו (להלן – מקום מגורים);
(2) אוטובוס, רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור;
(3) בהתקהלות במקום פתוח.

 

למעט המקרים הבאים: 

(1) קטין מתחת לגיל 6;
(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף;
(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות; "אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של שתי מטרים לפחות מאדם אחר;
(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של שתי מטרים לפחות;
(6) אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט;

 

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה.

מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה - לא יכניס למבנה אדם ולא יתן שירות לאדם אשר אינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן א, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה כאמור בתקנות ב' 1 ו-2.
בנוסף, יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום.
אם יש במקום מערכת כריזה - יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות על חובת חבישת מסיכה.
כמו כן נוספה חובה על רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, למכור לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

 

נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" - מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד העובד במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, חנות אופטיקה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים ובחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.

 

מסיכת פה - אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף.

 

תחילתו של הצו בדבר חובת חבישת מסכה החל מיום א' 12.4.2020 בשעה 7:00.

קישור לידיעה עם עדכוני תקנות שעת חירום הגבלת פעילות - נגיף קורונה, כפי שפורסמו ב 7.4.2020

קישור לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מספר 13) - חובת חבישת מסכה כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות

 

התפשטות נגיף הקורונה: לבישת מסכות פה-אף במרחב הציבורי בכדי להקטין את סיכון ההדבקה, 5.4.2020

הנחיות אלו מנחות לחבוש מסכת פה-אף בכל עת במרחב הציבורי. עם זאת, בבית ובעבודה בחדר בודד אין צורך להשתמש מסיכה.

 

סוגי מסכות המתאימות לאוכלוסייה הכללית:

 • מסכה רפואית (מסכת מנתחים) - היא הסטנדרט הנדרש בבתי חולים ומרפאות ומתאימה גם לאוכלוסייה הכללית.
 • מסכת פה-אף לא רפואית - מעניקה הגנה אך דרגת ההגנה תלויה בסוג המסכה
 • מסכת בד רב פעמית - יכולה לתת הגנה טובה מאד – ההגנה תלויה בסוג הבד, בעוביו ובמספר השכבות.

 

מצ"ב הנחיות מלאות של משרד הבריאות כפי שפורסמו ב 5.4.2020

 

התפשטות נגיף הקורונה: הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים, 30.3.2020

מצ"ב הנחיות משרד הבריאות כפי שפורסמו ב 30.3.2020

 

 

התפשטות נגיף הקורונה: עדכון משרד הבריאות, 25.3.2020

להלן תקנות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה כפי שפורסמו ב 25.3.2020

 

התפשטות נגיף הקורונה: עדכון משרד הבריאות בנוגע להסעת עובדים חיוניים, 24.3.2020

 

הנחיות להסעת עובדים חיוניים

בהתאם לאמור, להלן הנחיות להסעות של עובדים חיוניים:

בהתאם לסעיף 3א(ד) לצו, אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה) למעט שיעול או קושי בנסימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר), לא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

 

הסעות במיניבוס/טרנזיט/אוטובוסים

 • יש להשאיר שורה אחת ריקה מהנהג
 • אין הגבלה של מספר נוסעים אך יש לוודא שאין שני נוסעים היושבים בצמידות, כלומר נוסע אחד בלבד משני צידי המעבר
 • לאחר כל נסיעה יש להקפיד שטיפת ידיים במים וסבון כאשר האחריות היא על הנוסע
 • לאחר כל הסעה יש לפעול כדלקמן:

        - לאוורר היטב את הרכב.
        - לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים, מעקות עם             מים וסבון או חומר ניקוי אחר.

 

קישור להנחיות להסעת עובדים חיוניים -מתוקן לחצו כאן

 

עדכון קורונה: הנחיות מעודכנות מטעם משרד הבריאות 19/3/2020

 

להלן הנחיות מעודכנות ממשרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה כפי שפורסמו ב 19.3.2020

 

עדכון קורונה: הנחיות מעודכנות מטעם משרד הבריאות 17/3/2020

משרד הבריאות פרסם היום את ההנחיות המצורפות, שכוללות מגוון החמרות המתייחסות גם להתנהגות הציבור וגם לפעילות המגזר העסקי. הנחיות משרד הבריאות מפנות לצו שטרם פורסם ולהבנתנו עדיין נמצא בהתדיינויות בין משרדי הממשלה השונים.

אנו פועלים מול משרדי הממשלה כדי לקבל הבהרות למספר סוגיות שאינן ברורות כשיהיו בידינו פרטים נוספים, נעדכן.

 

*אלו ההנחיות נכון לתאריך 17.3.2020, צו רשמי יפוסם בהמשך.

 

להלן הנחיות מעודכנות מטעם משרד הבריאות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה לתאריך 17.3.2020

 

 

עדכון קורונה: הנחיות חדשות 16/3/2020

 

מספר נקודות מעיקרי הצו - נא לקרוא את כולו בעיון 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס', 10) התש"ף - 2020


1.אין לקיים התקהלות בהשתתפות של 10 אנשים ומעלה באולם אחד ואין לקיים או להשתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 10 אנשים ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה (למעט כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, ובתי דין דתיים).

2. על אף האמור, במקום למכירת מזון (ראו הגדרה להלן) בבית מרקחת ובחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – המחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן, לרבות בתורים וימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים.
*מקום למכירת מזון – חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים.

3. במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום, ככל הניתן.
4. אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ-10 אנשים בכלי רכב או במקום מוגדר אחד.
5. טקס דתי ובכלל זה חתונה ולוויה ניתן לקיים בהשתתפות של עד 20 אנשים ותוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
6. אסורה הפעילות (כאשר זו מוגדרת גם ככניסה של אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או ממטעמו וכן מכירה, למעט מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית העסק) במקומות המפורטים להלן: 

 • קניון (למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה)
 • דיסקוטק, בר, פאב
 • בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון
 • אולם אירועים
 • מכון כושר
 • בריכת שחייה/פארק מים
 • גן חיות/ספארי/פינת חי
 • בתי מרחץ
 • בתי קולנוע
 • תיאטרות/מוסדות תרבות
 • פארק שעשועים/לונה פארק
 • עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
 • מקומות לעריכת מופעים וירידים
 • כלי שיט ציבורי
 • רכבל
 • מוזיאון ואתרי מורשת

 

 

עדכון קורונה: הנחיות חדשות 15/3/2020


מוסדות חינוך:
• כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול, ללא קשר למספר הילדים במסגרת. בכלל זה ייסגרו גם מסגרות החינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים.

 

כמו כן ייסגרו:
• קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
• דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)
• אולמות אירועים
• חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי
• מקוואות (גברים), בית מרחץ
• בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים
• מתקני שעשועים ולונה פארק
• עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
• מקומות לעריכת מופעים וירידים
• כלי שיט ציבורי
• רכבל
• אתרי מורשת
• תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד 10 אנשים כל אחת, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בן אדם לאדם ולא יותר מ-2 קבוצות בו זמנית.
• חל איסור ביקורים במסגרות רווחה, סיעוד או בריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר, רצוי מלווה קבוע.

 

מקומות עבודה:
• מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל. לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים.

• יש להימנע מנסיעה של יותר מ-2 ברכב.
• איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה.
• חל איסור על התכנסויות מעל 10 אנשים.

• משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבורית.

 

עדכון קורונה: הנחיות חדשות 11/3/2020

להלן קישור לעמוד משרד הבריאות עם כל העדכונים והנחיות על נגיף הקורונה

 • מטרת ההנחיות החדשות היא להקטין את פוטנציאל ההידבקות ולמנוע את התפשטות התחלואה בישראל. נוסף על ההקפדה על היגיינה אישית וסביבתית, יש להקפיד על הימנעות מצפיפות והתקהלויות.
 • על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה ולפעול כמקובל.
 • להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. אם מקיימים אותן – בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה, לא יותר מ-100 איש.
 • לאור מורכבות ההנחיה ייקבעו החרגות במטרה לאפשר קיום שגרה תקינה בחיים בישראל. *קיום אירועים פרטיים כגון חתונות, בר מצוות ושמחות- עד 100 איש.
 • משרד הבריאות ידון עם המל״ג על פתיחת שנת הלימודים באופן שיתקיים באמצעות למידה מרחוק ולא בלמידה פרונטלית.
 • מוסדות החינוך (למעט מוסדות אקדמיים) ומקומות עבודה יכולים להמשיך לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות והמשרדים הרלבנטיים.
 • צוותי בריאות המטפל בחולים – התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שלא יעלו על 15 איש.
 • אירועי ספורט יתקיימו ללא קהל. ככל שמשתתפים שחקנים או שופטים מחו"ל, יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות הייעודיות לתחום הספורט.
 • באחריות חנויות, קניונים ומרכזי קניות – למנוע צפיפות ולווסת את עומס המבקרים ברגע נתון ועל הציבור להקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים.
 • כחלק מהיערכות לשלבים הבאים, על המעסיקים להיערך ולהגדיל ככל הניתן לעבודה מרחוק.

 

עדכון קורונה: 10/3/2020

הלשכה נערכה על מנת להציע לחברותיה ולחבריה שירותי מידע, יעוץ והדרכה להתמודדות עם משבר הקורונה לפרטים נוספים לחצו כאן

 

אתמול (10.3.2020) פורסמה ברשומות הנחייה גורפת בדבר בידוד בית לשבים מכל מדינה מחו"ל. בנוסף, הורחבה תעודת המחלה הגורפת, גם למקרים בהם הורה נשאר בביתו, בשל בידוד בית של ילדו. גללו מטה להנחייה מעודכנת ממשרד הבריאות.

 

שימו לב, ההנחיה לבידוד בית אינה רק לגבי מי ששב מחו"ל, אלא גם לגבי מי שנחשף בישראל למקומות בהם שהו אנשים שנושאים את נגיף הקורונה.

 

מאחר ועסקים רבים נאצלים לצמצם פעילות, הרי ששירות התעסוקה פרסם הנחיה, לפיה מעסיק שנאלץ להוציא את העובד שלו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, הרי שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה - רצ"ב מסמך משירות התעסוקה הישראלי

 

העובד יידרש להתייצב פעם אחת בחודש בשירות התעסוקה, עד שהמעסיק יסיים את תקופת החל"ת (למעט עובד בבידוד בית שלא יידרש להתייצב). באישור המעסיק לביטוח לאומי על תקופת העסקה, יש לציין את תקופת החל"ת (תשומת לבכם לגבי הפרשות סוציאליות נדרשות) - רצ"ב טופס ביטוח לאומי

 

לשכת המסחר פועלת במקביל מול הממשלה למימון המדינה בגין ימי בידוד בית ו/או מקרים בהם אין לעובדים יתרת ימי מחלה ו/או אם נדרשת תקופת חל"ת יותר ארוכה מתקופת הזכאות לדמי אבטלה וכדומה (תעודכנו על כך בהמשך).

 

עסקים שנכנסו לקושי תזרימי לאור המצב, הרי שמשרד האוצר פתח קרן סיוע לעסקים (בשלב זה קרן הלוואות בערבות המדינה).

עסקים יהיו פטורים מתשלום בסך 250 ש"ח בגין הבדיקה הכלכלית, ויקבלו את ההלוואה תוך 9 ימי עבודה. לפרטים נוספים - לחצו כאן

למידע על הקרנות לסיוע לעסקים בערבות מדינה לפרטים נוספים לחצו כאן

 

להלן קרנות סיוע פילנתרופיות לעסקים ללא ריבית וללא הצמדה:

 • קרן עוגן נותנת לעסקים 200,000 ₪ בלי ריבית ובלי הצמדה ל-24 חודשים (נותנת גם לאנשים פרטיים 30,000 ₪ בלי ריבית ובלי הצמדה). 
 • קרן נייטי קירש, נותנת לעסקים 240,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה ל-36 חודשים.

 

עסקים שיש להם קושי בייבוא לישראל, מחסור במוצרים, או קושי רגולטורי אחר, מוזמנים להציף את הנושא למשרד הכלכלה -רצ"ב הקישור למסמך

 

למכתב ששיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אל שר האוצר כחלון ובו תכנית מקיפה וכוללת על מנת להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה לחצו כאן

 

חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל 2,000 איש.

עדכון קורונה: הרחבת הנחיות של משרד הבריאות בנושא ההתגוננות מפני נגיף קורונה,  8/3/2020


בהמשך לעדכון האחרון של משרד הבריאות בנושא הקורונה, נכון להיום מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים המפורטים להלן במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהשתתף בהתכנסות בין–לאומית מחוץ לישראל במהלך 14 הימים האחרונים כאמור חלה עליו חובת בידוד בית: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו, אנדורה.

לעניין זה, "דרך מדינה אחרת" - למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין, דרום קוריאה ואיטליה; חלה עליו חובת בידוד בית

עדכון קורונה: הרחבת הנחיות של משרד הבריאות בנושא ההתגוננות מפני נגיף קורונה,  4-5/3/2020

 • ישראלים השבים מצרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד ואוסטריה יחויבו בבידוד בית למשך 14 יום, ההחלטה רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד.
 • זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, אלא אם יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית. יישום החלטה זו ייכנס לתוקף בימים הקרובים.
 • איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל.
 • תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל יחויבו בבידוד בית 14 יום.
 • על עובדי מערכת הבריאות חל איסור גורף לצאת לחו"ל.
 • חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל 5,000 איש.
 • חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל 100 איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״ל ב 14 הימים האחרונים.
 • המלצה לנציב שירות המדינה לאסור באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל.
 • המלצה לבני 60 ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב, סכרת, יתר לחץ דם, מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו
 • מכל יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים כחולים.
 • תיירים ששהו באיראן, עיראק, סוריה, לבנון (ב-14 יום האחרונים) לא יורשו להיכנס.
 • משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.
 • אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

 

לתשומת הלב- חל איסור מפורש להגיע למקום העבודה עם חום העולה על 38 מעלות צלזיוס.

תוקף הצו - צו זה נכנס לתוקף מיום 5 במרץ 2020 והאמור בו חל על תושב או אזרח ישראל ששב מהיעדים האחרונים שהוספו גם אם חזר לישראל לפני יום תחילתו.

 

*לצפייה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס', 6) התש"ף - 2020,- גללו מטה

עדכון קורונה: אזהרת מסע לאיטליה, 26/02/2020 

 • הממשלה הוציאה אזהרת מסע כוללת לאיטליה ולנוכח התחלואה שם - אנו קוראים לתושבי ישראל לא לנסוע לאיטליה. בנוסף, בכוונת משרד הבריאות להנחות כי החל מיום א׳, כל מי שחזר מאיטליה ב-14 יום האחרונים נדרש להיות בבידוד בית עד להשלמת 14 יום ממועד חזרתו. המועד האמור נועד בין היתר לתת מספיק זמן לאיטלקים השוהים בארץ לצאת מישראל באופן מסודר.
 • הערכת המצב במשרד הבריאות היא כי יש סיכוי גבוה לכך כי התחלואה התפשטה באזורים נוספים באירופה ובמקומות רבים אחרים בעולם ועל כן, *משרד הבריאות קורא לציבור לשקול נחיצות נסיעות לחו״ל באופן כללי, מעבר לחובת הבידוד לשבים ממדינות ספציפיות*
 • נוסף על האמור - יש להימנע מנסיעות לכנסים, כינוסים והתקהלויות בינלאומיות אחרות, ובכלל זה גם נסיעה לאירועים בעלי אופי דתי בהם מתכנסים אנשים ממדינות רבות. כמו כן, יש להימנע מקיום כנסים בינלאומיים בישראל.

 

הוראת הבידוד לגבי השבים מאיטליה תחול באופן מיידי, כך שמי ששב מאיטליה החל מיום חמישי ה- 26.2.2020 בשעה 00:00 (חצות בין רביעי לחמישי) נדרש להכנס לבידוד בית למשך 14 ימים.

ביום 23.2.20 פורסם עדכון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, (להלן:צו בידוד בית) , לפיו התווספו יעדים נוספים המחייבים בידוד בית בנוסף לסין, והם; סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן ודרום קוריאה. בהתאם לצו כל אדם אשר הגיע לישראל לאחר שהיה בסין סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, יפן ודרום קוריאה במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו, וכן כל אדם אשר היה במגע הדוק עם חולה בנגיף הקורונה – חייב להימצא בבידוד בית למשך תקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הללו, (למעט אם מדובר בשהיה בשדה התעופה בלבד של סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן ודרום קוריאה) או מיום המגע האחרון שלו עם אדם חולה (על פי אישור רפואי).

 

משרד הבריאות הנחה בדבר חובת בידוד בית ל-14 יום, לכל מי שהיה בסמוך לקבוצת המטיילים מדרום קוריאה במהלך שהותם בישראל (בשלב זה ההנחיה עדיין לא פורסמה ברשומות, אבל פורסמה באתר משרד הבריאות).

לגבי השבים מאיטליה, אוסטרליה וטאיוואן, אין עדיין חובת בידוד בית, אלא אם מישהו מגלה תסמינים.

 

ההנחיות למעסיקים
הצו מגדיר מהו עובד בבידוד - והוא כולל – את כל מי שמועסק לרבות מתנדב ומי שנותן שירות בחציריו של המעסיק, בין אם מתקיימים יחסי עבודה ובין אם לאו, שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית. מעסיקים נדרשים לקבל את תעודת המחלה הגורפת שקבע משרד הבריאות ולא לדרוש אישור מחלה אחר מהעובדים שבבידוד בית (בכלל זה עליהם לשלם ימי מחלה ואיסור פיטורי עובד).

א. איסור כניסה למקום העבודה - חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד לדרוש ממנו להגיע למקום העבודה וחלה עליו חובה שלא לאפשר לעובד להכנס למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד גם אם העובד ביקש זאת.

ב. מסירת הודעה למעסיק – חלה חובה על עובד בבידוד למסור למעסיקו הודעה, בהקדם האפשרי, כי עליו לשהות בבידוד ועל משך תקופת הבידוד;

ג. אסור פיטורים – חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד, לפטר אותו רק בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

 

מי נדרש להיות בבידוד בית
א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהייה בסין , סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;

ב. מי שהיה במגע הדוק (על פי הגדרה בצו) עם חולה (מי שיש לגביו ממצא מעבדתי חיובי לנגיף);

ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה כאמור לעיל ב-14 הימים האחרונים

 

משך תקופת הבידוד
משך הבידוד הוא לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

 

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד
ביום 4.2.20 פרסם משרד הבריאות הודעה בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) )בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף-2020.

התעודה הגורפת ניתנת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד בית והיא תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד )נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה(. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

מובהר במפורש בתעודה הגורפת כי כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, על פי תקנות דמי מחלה.

 

איך תקטינו את הסיכוי להידבק בקורונה? 

גרפיקה: משרד הבריאות

 

להלן קישורים למסמכים הרלוונטיים:

שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, 1.4.2020

משלוחים ממרכולים בתקופת חירום, 1.4.2020

הנחיות זמניות למשלוח מזון לבתי אוכל, 1.4.2020

החזרת מערכת מים לפעולה לאחר השבתה (מיועד למוסדות חינוך, עסקים קטנים, מבני משרדים, דירות מגורים), 1.4.2020

החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה (עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל), 30.3.2020

המלצות לחיטוי נגד נגיף הקורונה (עברית), 24.3.2020

המלצות לחיטוי נגד נגיף הקורונה (אנגלית), 24.3.2020

המלצות לחיטוי נגד נגיף הקורונה (ערבית), 24.3.2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס', 10) התש"ף - 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס', 8) התש"ף - 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס', 6) התש"ף - 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-3

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-1

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-2

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

מודעה מטעם משרד הבריאות

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה) התש"ף- 2020 (לרבות נוסח הצהרה אישית של עובד)

למידע נוסף בתחום זה