קיצור תקופת ימי הבידוד - מעודכן ליום 11.11.2020

עדכונים בנושא הקורונה עפ"י הוראות משרד הבריאות

ביום 11 נובמבר 2020 התפרסם ברשומות תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)(תיקון 8) התשפ"א – 2020  בנושא קיצור תקופת ימי הבידוד ל- 10 ימים, אשר יכנס לתוקפו החל מיום 12.11.20 ועד ליום 31.12.20. 


להלן עיקרי הצו:

(א.) אדם המצוי בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל, יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 10 ימים ממועד הגעתו או מיום המגע האחרון עם החולה, בכפוף לתנאים הבאים:

  • אם לא היו לו תסמינים בכל 12 הימים.
  • לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי, שבוצעו במועדים הבאים:

     - בדיקה ראשונה: בסמוך ככל האפשר למועד כניסתו לבידוד.
     - בדיקה שנייה: לכל המוקדם במהלך היום ה-10 לתקופת הבידוד, ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה.

(ב.) אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה. ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית.

  •  תנאי היציאה לבדיקה, מיקומה ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.
  • אדם שנסע לבדיקה או חזר ממנה במוניות יעדכן את הנהג על כך לפני כניסתו למונית בהתאם להוראות החוק.


קישור לאתר משרד הבריאות 

מצ"ב צו בריאות העם  בידוד בית והוראות שונות מיום 11.11.2020

למידע נוסף בתחום זה