הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

תקנות הגנת השכר, תשע"ז-2017, שפורסמו ביום 26.07.17, מסדירות את התנאים בהם מעסיק רשאי למסור לעובד תלוש שכר באמצעים דיגיטליים. 

במסגרת התקנות  נקבע כי במידה והסכים עובד בכתב לא לקבל תלוש שכר מודפס, רשאי מעסיק למסור לעובד את תלוש השכר ,בין היתר ,באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק כהגדרתו בתקנות.

 

בהמשך לאותן תקנות, ביום 20.2.2019   פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לעניין אכיפה פלילית ומנהלית כאשר המעסיק מוסר את תלוש השכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח.

 

לחצו כאן להנחיה המלאה.

למידע נוסף בתחום זה