חוברת הסברה - המסלול המקוצר לגביית חובות

רשות האכיפה והגביה מפרסמת לציבור חוברת הסברה על השירות המקוצר לגביית חובות, המתייחס לחובות עד לסכום של 10,000 ש"ח.

מטרת המסלול המקוצר היא גבייה אקטיבית של חובות בזמן קצר, צמצום בירוקרטיה ושמירה ככל שניתן על ערך החוב. במדריך המצורף ישנו תיאור מפורט של ההליך, קריטריונים לכניסה למסלול המקוצר, והסבר על השימוש בו.
הקובץ מצורף לעיונכם.
למידע נוסף בתחום זה