הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - מסלול עסקים בהקמה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים, במסלול עסקים בהקמה.
שתי חברות הייעוץ אשר מפעילות את הקרן הן חברת "בן-דוד שלוי קופ", וחברת "גיזה זינגר אבן".

המסלול מיועד רק לעסקים בהקמה. עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:

 • עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל). 
 • עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
 • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

  תנאי הקרן:
  סכום הלוואה: עד 500,000 ₪
  תקופה: עד 5 שנים עם אפשרות גרייס עד 6 חודשים
  ריבית: פריים + 3.5%
  בטחונות: 10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

  קריטריונים להלוואה:
 • השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

להורדת טופס להגשת בקשה למקדמית לקרן דרך חברת "גיזה זינגר אבן" לחץ כאן >

להורדת טופס להגשת הבקשה לקרן דרך חברת "בן-דוד שלוי קופ" לחץ כאן >

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור כלכלה באיגוד לשכות המסחר:
Itayb@chamber.org.il
או בטלפון 03-5631006

למידע נוסף בתחום זה