הלוואה "ירוקה" לעסקים קטנים ובינוניים

מט"י חדרה (מרכז טיפוח יזמות) בשיתוף עם בנק לאומי מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים אשר עוסקים בתחום איכות הסביבה ועסקים מתחומים אחרים אשר מבקשים סיוע במימון תהליכי התייעלות סביבתית.

קהל היעד
עסקים בתחום הירוק, המבקשים להרחיב פעילות (השקעה או הון חוזר).
עסקים מתחומים כלליים המעוניינים לשפר את ביצועיהם הסביבתיים וליירק* את העסק ו/או העסקים המחויבים לזאת מכורח החוק והרגולציה (השקעה בלבד).
*"יירוק"- השקעה בהטמעת ציוד לצורך התייעלות סביבתית, התייעלות אנרגטית (הפחתת אנרגיה), מכירת מוצרים אקולוגיים, פיתוח מוצרים ירוקים, תחום המזון האורגני ועוד.


תנאי ההלוואה
סכום ההלוואה: 50,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח
תקופה: עד 5 שנים (גרייס עד חצי שנה).
ריבית:
1.5+Pשיעור המימון: עד 100,000 ש"ח- עד 100%. 
מעל 100,000 ש"ח- עד 80%

+ הטבה של 50% בעמלת עריכת מסמכים.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למט"י  בטל': 04-6346818

לפרטים אודות "הלוואה ירוקה" באתר בנק לאומי.

למידע נוסף בתחום זה