קרנות הסוכנות היהודית

ההסוכנות היהודית, באמצעות איגוד לשכות המסחר, מציעה לחברים מגוון קרנות לצורך הלוואות לעסקים, אשר מתאפיינות בשיעורי ריבית אטרקטיביים ונטל בטחונות קטן יחסית.

קרן נס
טלפון : 08-6295688
דוא"ל : OrtalSh@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים :
• לעסקים באזור הנגב
 תרומה מהותית לאזור או הרחבת עסקים
היקף המימון : עד 50,000$, במקרים מיוחדים עד 75,000 $
משך ההלוואה : עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קרן פיטסבורג
טלפון : בסוכנות היהודית (אורן משולמי) 04-9990788, נייד: 052-6091676
דוא"ל : orenm@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים :
• לעסקים באזור כרמיאל-משגב.
•מחזור עד 20 מיליון ₪, עד 50 עובדים.
• תרומה מהותית לאזור.
• שיקום עסקים שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני. 

היקף המימון : עד 75,000 $
משך ההלוואה : עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
גובה ריבית : פריים +0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קט"י ירושלים - קרן טיפוח יזמות
טלפון : בסוכנות היהודית (יונית רוזנפלד): 02-6204181 או 052-6091612; במט"י י-ם: 02-6794242
דוא"ל : info@mati.org.il או yonitr@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים :
• הקרן מיועדת לתושבי ירושלים וסביבתה ומטה יהודה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים.
• נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים. 
היקף המימון : עד 350,000 ש"ח 
משך ההלוואה : עד שש שנים וגרייס עד שנה 
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק. 

קרן פדרציית ניו-יורק לישראל
טלפון : בסוכנות היהודית (יונית רוזנפלד): 02-6204181 או 052-6091612
דוא"ל : yonitr@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל .
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים : הקרן מיועדת למבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בכל הארץ :
• לעולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה.
• לכלל העולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה).
• לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם.
• לנשים (ע"פ אזורי מדד כלכלי-חברתי).
• ייתכן שהאישור יותנה בהשתתפות בקורס יזמות או קורס דומה.
היקף המימון : עד 200,000 ש"ח.
משך ההלוואה : עד 6 שנים עם אפשרות לגרייס של עד שנה .
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד95% ע"י הקרן .

קרן גליל מערבי
טלפון : בסוכנות היהודית (אורן משולמי) 04-9990788, נייד: 052-6091676
דוא"ל : orenm@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים : לעסקים באזור עכו ומועצה אזורית מטה אשר
היקף המימון : עד 200,000 ש"ח
משך ההלוואה : עד 6 שנים, כולל עד חצי שנה גרייס
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קרן דטרויט לפיתוח
טלפון : בסוכנות היהודית (אורן משולמי) 04-9990788, נייד: 052-6091676
דוא"ל : orenm@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים :
• לעסקים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה איזורית עמק יזראל.
• עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה.
היקף המימון : עד 50,000 $
משך ההלוואה : עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קרן מיאמי לפיתוח אור עקיבא
טלפון : בסוכנות היהודית (אורן משולמי) 04-9990788, נייד: 052-6091676
דוא"ל : orenm@jafi.org
עובד עם בנק : אוצר החייל
עמלות : 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק אוצר החייל
קריטריונים : לעסקים באור עקיבא
היקף המימון : עד 200,000 ש"ח
משך ההלוואה : עד 6 שנים, כולל עד חצי שנה גרייס
גובה ריבית : פריים + 0.6%
ביטחונות : עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

למידע נוסף בתחום זה