גופים מתאמים חדשים בקרן להלוואות בערבות מדינה

החל מחודש נובמבר 2014 מרכזות ומטפלות בבקשות המוגשות לקבלת הלוואה מהקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים שתי החברות הבאות: 

GSE גיזה זינגר אבן 
BDSK בן-דוד שלוי קופ 

במסגרת תפקידם, ישמשו כגוף המתאם מטעם המדינה לחיתום הלוואות בנקאיות, בחינת יכולת החזר ההלוואה של העסק, רמת הסיכון, פוטנציאל התפתחות ותרומה למשק. החברות החדשות החליפו את חברת "תבור" ו BDI, שביצעו את החיתום במסגרת המכרז הקודם.

הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים הינה קרן מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה אשר מטרתה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים, בגיוס אשראי עסקי.

הקרן מעניקה הלוואות בערבות מדינה לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה על פי בדיקת הגופים המתאמים והחלטות וועדות האשראי.

- לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאגף כלכלה באיגוד לשכות המסחר:

Itayb@chamber.org.il או בטלפון 03-5631006

למידע נוסף בתחום זה