השוואה: קרנות לעסקים קטנים ובינוניים

איגוד לשכות המסחר פועל לשיווק וסיוע בפניית החברים למגוון קרנות מימון לעסקים קטנים ובינוניים הן של המדינה והן של גופים פרטיים. להלן לוח השוואה בין הקרנות השונות. 


הקרן

קריטריונים

סכום

תנאים

בטחונות
קרן קורת
מסלול פיתוח הנגב והגליל בשיתוף עם בנק לאומי


"
           
מ- 50,000 ש"ח ועד 750,000 ש"ח ריבית: P+1.50%
משך החזר: עד 5 שנים
גרייס: עד 6חודשים            
ערבות אישית של היזמים, ערבות אישית של בני/בנות זוגם, ערבים חיצוניים ו/או בטחונות מטריאליים בהתאם לסכום ההלוואה, ערבות הקרן (בממוצע 50%).
קרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים
* מחזור שנתי- עד 100 מיליון ₪.
* במסלול השקעות- 20% הון עצמי מסך ההשקעה.
* העדר חבויות מרשות המס.
* חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
*  לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.
עד 500,000 ₪ עבור עסקים בהקמה או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪

עד 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪
ריבית: עד P+ 3.5%. (בכפוף לשיקולי הבנק)
משך החזר: עד 5 שנים.
גרייס: עד 6 חודשים.
70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים, ביטחונות עבור היתרה של 25% מגובה ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.
הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה
מסלול מהיר
* מחזור שנתי - עד 3 מיליון ש"ח
* במסלול השקעות או בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה. * העדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס. * חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
* לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף
עד 100,000 ש"ח ריבית: עד P+ 3.5%. (בכפוף לשיקולי הבנק)
משך החזר:
עד 5 שנים.
גרייס:
עד 6 חודשים.
עד 25% ביטחונות נזילים או ערב נוסף. בנוסף, תידרש ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה. 70% מהערבות ניתנת ע"י המדינה.
קרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים       
       
מסלול עסקים בהקמה
           
           
המסלול מיועד רק לעסקים בהקמה.
עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:
1.עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
2.עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
3.עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.            
עד 500,000 ₪ ריבית: P+3.5%
משך החזר: עד 5 שנים.
גרייס: עד 6 חודשים.
10% בעבור סכום של עד 300,000 ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300,000 ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה
צפונה ודרומה לעסקים * עסקים תעשייתיים יצרניים
* מחזור שנתי של 5 - 100 מיליון ₪
* מוטי יצוא ובעלי פוטנציאל צמיחה גבוה.
* עסקים בפריפריה של צפון ודרום הארץ.
 עד 2 מיליון ₪ ריבית: P+1.5%
משך החזר: עד 5 שנים.
גרייס: עד 6 חודשים.
נדרש מהלווה 40% בלבד מסך ההלוואה (סוגי הביטחונות גמישים), ערבות בעלים אישית (על 50% בלבד מסך ההלוואה).
קרן נס
         
(הסוכנות היהודית)
           
לעסקים באזור הנגב, תרומה מהותית לאזור או הרחבת עסקים. עד $50,000, במקרים מיוחדים עד $75,000
             
ריבית: P+ 1.5%
משך החזר: עד 6 שנים.
גרייס: עד שנה.
עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
קרן פיטסבורג
           
(הסוכנות היהודית)
           
לעסקים באזור כרמיאל משגב. תרומה מהותית לאזור. עד $75,000 ריבית: P+ 1.5%
משך החזר: עד 6 שנים.
גרייס: עד שנה.
עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
קרן פדרציית ניו יורק בירושלים וסביבתה
           
(הסוכנות היהודית)
           
לתושבי ירושלים וסביבתה ומטה יהודה. נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים.
עד 350,000 ש"ח
           
ריבית: P+ 1.5%
משך החזר: עד 6 שנים.
גרייס: עד שנה.
           
עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
קרן פדרציית ניו-יורק לישראל
           
(הסוכנות היהודית)
           
הקמת עסק חדש או הרחבת קיים:
* לעולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה.
*לכלל העולים מארצות קווקאז (ללא מגבלת תקופה)
*לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם.
*לנשים.
*יתכן שהאישור יותנה בהשתתפות בקורס יזמות.
עד 200,000 ש"ח ריבית: P+ 1.5%
משך החזר: עד 6 שנים. 
גרייס: עד שנה.
עד 95% ע"י הקרן.
קרן גליל מערבי
           
(הסוכנות היהודית)
           
לעסקים באזור עכו ומועצה אזורית מטה אשר
עד 200,000 ש"ח
           
ריבית: P+ 1.5%
משך החזר: עד 6 שנים.
גרייס: עד שנה.
עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
קרן דטרויט לפיתוח
           
(הסוכנות היהודית)
           
לעסקים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומעוצה אזורית עמק יזרעאל. עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה. עד $50,000 ריבית: P+ 1.5% 
משך החזר: עד 6 שנים. 
גרייס: עד שנה.            
עד 70% ע"י הקרן, היתרה - עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
הלוואה ירוקה
           
(מט"י חדרה- בנק לאומי)
           
1. עסקים בתחום הירוק
           
2. עסקים מתחומים אחרים המעוניינים במימון התיעלות סביבתית
           
מ- 50,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח
           
שיעור המימון:
           
עד 100,000-  עד80%
           
מעל 100,000- עד 100%        
ריבית: P+1.5%
משך החזר: עד 5 שנים.           
גרייס: עד שנה
           
לפי שיקול הדעת של הבנק


 

למידע נוסף בתחום זה