הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

הקרן הוקמה לצורך מתן הלוואות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצורך הון חוזר או השקעה.
המדינה, באמצעות הקרן, מעמידה עד 85% מהבטחונות לצורך קבלת ההלוואה מהבנק.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים,
אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

שתי חברות הייעוץ אשר מפעילות את הקרן הן חברת "בן-דוד שלוי קופ", וחברת "גיזה זינגר אבן".

ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.
מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
מסלול עד 100 אלף ש"ח - תת מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

תנאי הקרן:

סכום מקסימלי - 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,
8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
תקופת ההלוואה - עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית - ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות - 60-85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות (כולל נזילים) עבור היתרה עד 25%.


הגשת בקשות לקבלת הלוואה ניתן לבצע דרך הגופים להלן:

 1. חברת בן-דוד שלוי קופ
  היצירה 3 בית ש.א.פ. מתחם הבורסה 5252141
  טלפון: 03-7787000
  אתר החברה: http://www.bdsk.co.il


 2. חברת גיזה זינגר אבן
  ז’בוטינסקי 7, רמת גן, מגדל משה אביב, קומה 36,
  טל: 03-5213030 פקס: 03-5213020
  אתר החברה:http://keren.gse.co.il

- פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
- בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור כלכלה באיגוד לשכות המסחר: itayb@chamber.org.il
או בטלפון: 03-5631006

למידע נוסף בתחום זה