הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - עדכון

הקרן הוקמה לצורך מתן הלוואות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצורך הון חוזר או השקעה.
המדינה, באמצעות הקרן, מעמידה עד 85% מהבטחונות לצורך קבלת ההלוואה מהבנק.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים,
אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

שתי חברות הייעוץ אשר מפעילות את הקרן הן חברת "בן-דוד שלוי קופ", וחברת "גיזה זינגר אבן".

השינויים בעקבות הקורונה, 11.3.2020:

 • משרד האוצר יגדיל את תקציב הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עד ל-4 מיליארד ₪.
 • צמצום של דרישת הביטחונות מהלווים לעד 10% מההלוואה.
 • הבנקים יקצרו את משך בדיקת הבקשה להלוואה לעד 9 ימי עבודה.
 • עסקים קטנים ובינוניים יהיו פטורים מתשלום בסך 250 ש"ח בגין הבדיקה הכלכלית.
 • המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.
 • כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה תוגש בצירוף שני מסמכים נוספים: 
  1.הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
  2. תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.
 • עסק אשר קיבל הלוואה מהקרן לפני המצב יהיה זכאי להשלמת הלוואה לסכום הזכאות, לדוגמה עסק אשר קיבל הלוואה של 500,000 ש"ח מהקרן והחזיר 100,000 ש"ח יהיה זכאי להלוואה נוספת של 100,000 ש"ח בעקבות הקורונה.

 

כל בקשה במסלול לנפגעי קורונה תוגש בצירוף המסמכים הבאים:

 

1. שאלון הגשה – מסלול לנפגעי קורונה (יש להוריד ולשמור את קובץ ה-PDF במחשב, יש לשלוח את המסמך המקורי ולא עותק סרוק).

2. תחזית תזרים מזומנים וצרכי אשראי. 3. רשימת מסמכים.

3.1 רשימת מסמכים לחברה בע"מ/שותפות רשומה.

3.2 רשימת מסמכים לעוסק מורשה/שותפות לא רשומה.

3.3 רשימת מסמכים לעמותה.

4. סט תצהירים.

4.1 סט תצהירים לחברה/ שותפות רשומה.

4.2 סט תצהירים לעוסק מורשה/שותפות לא רשומה.

4.3 סט תצהירים לעמותה.

 

תנאי הקרן:

סכום מקסימלי - 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,
8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
תקופת ההלוואה - עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית - ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות - 60-85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות (כולל נזילים) עבור היתרה עד 25%.


הגשת בקשות לקבלת הלוואה ניתן לבצע דרך הגופים להלן:

 1. חברת בן-דוד שלוי קופ
  היצירה 3 בית ש.א.פ. מתחם הבורסה 5252141
  טלפון: 03-7787000
  אתר החברה: http://www.bdsk.co.il


 2. חברת גיזה זינגר אבן
  ז’בוטינסקי 7, רמת גן, מגדל משה אביב, קומה 36,
  טל: 03-5213030 פקס: 03-5213020

- פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
- בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור כלכלה באיגוד לשכות המסחר: itayb@chamber.org.il
או בטלפון: 03-5631006

למידע נוסף בתחום זה