רשות הגז הטבעי והרשות להשקעות במשרד הכלכלה, מזמינות אתכם לקבל סיוע בחיבור והסבה למערכות גז

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות והרשות להשקעות הון במשרד הכלכלה, יוצאות במסלול ייחודי לסיוע במימון עלויות החיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הצרכנים לשימוש בגז טבעי.

מסלול הסיוע מיועד לעודד חיבור של צרכני גז טבעי שהצריכה שלהם תהיה בין מאה אלף ל-4 מיליון מ"ק גז טבעי לרשת חלוקת הגז הטבעי, לרבות צרכנים מרוחקים (להלן: "צרכן מרוחק"), וזאת באמצעות מתן תמריץ למתחברים לרשת הגז הטבעי.

 

על מסלול הסיוע לעידוד חיבור לגז טבעי:

הסיוע יינתן לצרכני גפ"מ, סולר או מזוט אשר צריכת הגז הטבעי השנתי הצפויה שלהם הינה כלהלן:

  1. צרכני מזוט , גפ"מ ,סולר  - בין 100,000 מ"ק ל-4,000,000 מ"ק.
  2. צרכן המקים מתקן קוגנרציה או מפעיל מתקן קוגנרציה יכולים לגשת למסלול בהתאם לכלים המפורטים בהוראה ובתנאי שהצרכן יסב לפחות 70% מצריכת הדלקים הנוכחית שלו לצריכת חשמל או/ו לאנרגיה טרמית או/ו לגז טבעי.
  3. סכום הסיוע יהיה עד 80% מעלויות ההתחברות וההסבה ובהתאם לסוג הצרכן והיקף הצריכה הצפוי.

 

על מבקשי הסיוע לעמוד בתנאים הבאים:

  1. היותו של מבקש הסיוע צרכן גז טבעי וקיומו של הסכם חתום בין הצרכן ובין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה.
  2. ראוי להדגיש, כי לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות מוכרות שבגינן כבר ניתן סיוע על-ידי גורם ממשלתי כלשהו.

 

המקצה ייסגר להגשת בקשות בתאריך 28/09/2023 בשעה 14:00.

 

ניתן להגיש שאלות בנוגע להוראה ונהליה עד תאריך 1/09/2023 עד השעה 23:59.

 

התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז בדף הוראת מנכ"ל 4.5, החל מיום 15/09/2023.

 

ניתן לקבל מידע אודות המסלול באתר משרד הכלכלה והתעשייה תחת הוראת מנכ"ל 4.5 בקישור המצורף.

 

וכן באמצעות פנייה לרשות ההשקעות- מסלולי כלכלה ירוקה, בכתובת דוא"ל: Greentreatment@economy.gov.il

למידע נוסף בתחום זה