לשימושכם - מחשבונים לחישוב מס ריבוי דירות

רשות המיסים פרסה באתרה מחשבונים לחישוב חבות המס בעקבות החקיקה החדשה בתחום המיסוי על בעלי שלוש דירות ומעלה.

המחשבונים מצויים בקישורים הבאים:

מחשבון לחישוב הסכום הקובע וסכום המס לדירה

מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי

 

 

למידע נוסף בתחום זה