בג"ץ קבע: אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לגבות מסים באמצעות חברות גבייה פרטיות

"ביצוע הפעולות של חברות הגבייה, כמו שליחת הודעות תשלום והתראות לפני עיקולים וכן אמצעי גבייה כגון עיקולים וכניסה לחצרים על ידי גורמים פרטיים אינם עניין טריוויאלי"

בעקבות עתירה של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (באמצעות משרד עורכי דין עמית פולק מטלון), קבע בג"ץ  (26.3.2018) כי אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לגבות מסים באמצעות חברות גבייה פרטיות.

בג"ץ השהה את החלטתו למשך שנה (עד לחודש מרץ 2019) וזאת כדי לא "לזעזע" את המערכת. אם ירצו העיריות להמשיך בגבייה באופן זה לאחר שנה, יהיה צורך לעגן בחוק את פעילות חברות הגבייה.

כמו כן נקבע כי: ״אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לאצול את סמכויותיהן בתחום הגבייה מבלי שהדבר יוסדר בחקיקה מסמיכה מפורטת…ביצוע הפעולות של חברות הגבייה, כמו שליחת הודעות תשלום והתראות לפני עיקולים וכן אמצעי גבייה כגון עיקולים וכניסה לחצרים על ידי גורמים פרטיים אינם עניין טריוויאלי״.

בנוסף, עלה חשש לניגוד עניינים אשר ישפיע על שיקול הדעת של החברות הפרטיות, המרוויחות  מהגבייה, ולכן נקבע כי "בתשובות המשיבים לא ניתן מענה ישיר לחשש מקיומו של ניגוד עניינים הנובע מהזיקה שבין שכר הטרחה של חברות הגביה לבין גובה הסכומים הנגבים על ידן".

עוד צוין כי הטענה של חברות הגבייה כי פעילות הגבייה הינה ״טכנית״ בלבד, אינה נכונה, שכן ״הפעלת סמכות כרוכה גם בהפעלת שיקול דעת, והפעלת שיקול דעת צריכה להיעשות על בסיס של מחויבות וכפיפות לכללי המשפט המנהלי״. עם זאת, הובהר "כי אין בכך כדי לנקוט עמדה לגופה של חקיקה חדשה בנושא זה, ככל שתתקבל".

 

מצ"ב החלטת בג"צ

למידע נוסף בתחום זה