מארק פיסחוב | כלכלן | שירותים עסקיים | מיסוי וארנונה | 03/11/2009

כיצד בודקים נכונות שומת הארנונה?

שומת הארנונה כוללת מספר פרמטרים ולהלן העיקרים שבהם ובדיקתם :

חוקיות צווי הארנונה :כל שינוי בצו הארנונה המשנה את החיוב, מחייב אישור השרים. במידה וגדל החיוב ביחס לשנה ו/או שנים קודמות יש לדרוש מרשות מקומית אישור שר הפנים ושר האוצר המאשר חריגה זו. כמו כן, רשות מקומית חייבת למסור הודעה לנישומים בעיר בדבר פניה לשרים לשינוי מדיניות ו/או קביעת חדשות בצו הארנונה. 

פרטי הנישום החייב בארנונה:יש לבדוק את פרטי הזהות החייב בארנונה דהיינו זהות המחזיק בנכס. ניתן לחייב בארנונה רק את המחזיק והמשתמש בנכס. ישנה חשיבות רבה לשימוש הנעשה בנכס וחזקה בו. למשל, בגין נכס ריק ניתן לחייב רק את בעל הנכס; עפ"י חוק בגין "קרקע תפוסה" שלא משתמשים בה, לא ניתן להטיל חיוב ארנונה. 

שימוש בנכס: בית המשפט העליון קבע לא אחת, כי מדד מרכזי להטלת הארנונה הינו השימוש הנעשה בו. יש לבדוק בצו המסים של הרשות המקומית, סיווגים הקבועים בו לשימושים השונים. לא מעט פעמים נקבעים הקלות לשימושים שונים בנכס. בנוסף, יש לבדוק את המצב העובדתי בשטח והשימוש הנעשה בנכס בפועל. לדוגמא, נכס המסווג כ"מסחר", אך מתבצעת בו פעילות ייצור באמצעות טכנולוגיה מתקדמת; ניתן לשנות את סיווגו ל"תעשיה", שתעריפו נמוך עשרות מונים מתעריף "מסחר". 

מיקום הנכס: לא מעט רשויות מקומיות מחלקות את תחום שיפוטיהן למספר אזורי מס. יש לבדוק שהחיוב תואם את אזור המס, הקבועים בצו המסים . את מפת אזורי המס ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית. לא מעט פעמים רשויות מקומיות משנות אזורי מס, ברם ניתן לעשות זאת רק באישור שרים. מומלץ לבחון את שינויים באזורי המס ביחס לשנים קודמות. 

שטח הנכס: שיטת המדידה של שטח הנכס שונה מרשות לרשות. לדוגמא, עיריות תל אביב, חולון, ירושלים מודדת את הנכס לפי שיטת "נטו-נטו" דהיינו ללא קירות פנים וללא קירות חיצוניים. עיריות אשדוד, פתח-תקווה מודדות את הנכס לפי שיטת "ברוטו-ברוטו" דהיינו על פי מידות חוץ של המבנה. לא מעט פעמים משנות רשויות מקומיות הגדרות לשטח הנכס לרבות הגדרת שטח הנכס ה"מאפשר" חיוב בגין שטחים שלא חייבה בגינם בעבר. שינוי שיטת מדידה ו/או הגדרת שטח הנכס מחדש, המגדיל את חיוב הארנונה נפסל על ידי בתי המשפט לרבות בית המשפט העליון. 

תעריפי ארנונה: מדי שנה נקבע שיעור העלאת הארנונה בחוק. על הרשויות מקומיות לעלות את הארנונה לפי השיעור שנקבע ותו לא. יש לבצע בדיקת שיעור העלאה ביחס לשנה קודמת. לא מעט רשויות מקומיות קובעות בצווי הארנונה תעריפים מופחתים לנכס מסוגים שונים. לכן, מומלץ לבחון יישום צו הארנונה בפועל, המאפשר הפחתת תעריפים. רשויות מקומיות נוהגות בשיטות תעריפים שונים חלק ב"שיטה רגרסיבית" דהיינו ככל ששטח הנכס גדל, התעריף קטן וחלק להיפך, ככל ששטח הנכס גדל התעריף גדל המכונה "שיטה פרוגרסיבית". ניסיוננו מראה שרשויות מקומיות מפצלות את חיוב הארנונה למספר חשבונות או מאחדות לחשבון אחד וכך יוצרות "הגדלה מלאכותית" בארנונה, אשר נוגדת שיטה הקבועה בצו המסים ו/או עוקפת צו המסים של עצמה.

הכותב כלכלן המתמחה במיסוי מוניציפאלי, mark@maof-arnona.co.il.

 

למידע נוסף בתחום זה