תכנוני מס לסוף שנה 2013 - סיכום ערב העיון

לקראת סיומה של שנת המס, נערך בתאריך 12.11.2013 ערב עיון בנושא תכנוני מס לסוף השנה ע"י עו"ד רו"ח רמי אריה.  האירוע נערך מדי שנה ומאורגן ע"י אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר. 

בין הנושאים שהועברו: 

• התארגנות עסקית לקראת תום שנת המס 2013
• היבטי תכנון מס הכנסה וביטוח לאומי לקראת סוף שנת המס
• עצמאי או חברה - היבטי מוניטין והעברת נכסים
• הוצאות רכב ורכב צמוד או תפעולי
• ספירות מלאי והוראות ניהול ספרים
• קיזוז הפסדים כנגד רווחי הון בשוק ההון ובכלל
• תכנוני מס ברי דיווח 
• התיישנות הגשת דוחות וחידושי פסיקה בנושא הליכי שומה והשגה
• חזקות ה-"תושבות" לפי הרפורמה במיסוי בינלאומי

כמו כן עלו שאלות מהקהל בנושאים השונים.

מצורפת מצגת של עו"ד רו"ח רמי אריה בנושא.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה