בשנת 2023 יעלה מס הארנונה ב- 1.37%, שהם כ- 385 מיליון ש"ח ויגיע לכ-28.5 מיליארד ש"ח

עקב ירידה מדד השכר הציבורי, כל העלייה השנתית בתשלום הארנונה - 385 מיליון ₪, הינה תוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן. משנת 2013 ועד שנת 2023, עלה מס הארנונה ב-18.9% ובסכום מצטבר של 4.8  מיליארד ₪. מרביתו, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול מצטבר של 28.9% ובסכום של 3.5 מיליארד ₪.

עם תחילת שנת 2023 יעלה מס הארנונה שישלם כלל הציבור ב- 1.37%, שהם כ- 385 מיליון ₪ , (לא כולל אישורים חריגים), כך שסה"כ גביית הארנונה מהציבור והעסקים בשנת 2023 תגיע השנה לכ-28.5 מיליארד ₪. כך עולה מניתוח של אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר. כידוע, על פי חוק, מדי שנה מתעדכן מס הארנונה אוטומטית לפי נוסחה המורכבת מממוצע של 50% משינוי במדד המחירים לצרכן ו-50% משינוי במדד שכר במגזר הציבורי. כך שהעלייה בשנת 2023 נובעת מעלייה במדד המחירים לצרכן שגדל ב- 4% , בעוד שבאותה תקופה ירד מדד השכר במגזר הציבורי  ב- 1.26%.

 

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2013 ועד היום, כולל העלייה הצפויה בשנת 2023, עלה מס הארנונה ב-18.9%  ובסכום של 4.8 מיליארד ₪. מרביתו, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול מצטבר של 28.9% ובסכום של 3.5 מיליארד ₪.

 

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם העיקרי הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי.

 

באיגוד לשכות המסחר מבקשים להחזיר את מנגנון ההתייעלות, שבוטל בשנת 2013, שכלל בתוך נוסחת הארנונה 20% התייעלות של הרשויות המקומיות, כך ששיעור ההעלאה האוטומטית יוכפל ב- 80% ולא  ב- 100% כפי שנעשה כיום.

 

 

- מבוסס על נתוני הלמ"ס (מחירים שוטפים)

- הניתוח מבוסס על הכפלת שיעור התייקרות הארנונה הקבועה בסה"כ גביית הארנונה בפועל לשנה קודמת (הגבייה נמוכה מסך החיובים).

* החל משנת 2014 בוטל מקדם ההתייעלות של 20% מנוסחת עדכון הארנונה

** בשנת 2015 סך שיעור ההתייקרות נקבע בהוראת שעה בשל תיקון החקיקה להקדמת לוחות הזמנים לחישוב התייקרות הארנונה.

למידע נוסף בתחום זה