מצגת בנושא : תכנוני מס לסוף שנת 2019 והערכות לשנת המס 2020

לפניכם מצגת מקיפה מאת רו"ח עו"ד רמי אריה, מכנס היערכות לסוף שנת המס 2019 ותחילת שנת 2020

המצגת כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

 • היערכות לשינוי מדיניות מיסוי בשנת 2020 לכיסוי הגירעון בתקציב המדינה
 • מס יסף – מס על הכנסות גבוהות
 • מימוש הפסדים וקיזוזם לצרכי מס
 • עצמאי, חברה או חברה משפחתית / בית? - שיקולים וקריטריונים
 • השקעות בנדל"ן כיחיד, חברה, חברה משפחתית / בית 
 • תכנוני מס לבעלי שליטה ומשיכות בעלים
 • שיקולים ומוניטין במעבר מעצמאי להתאגדות כחברה
 • רה - ארגון – מיזוגים ופירוקים
 • מכירת פעילות ומוניטין
 • היערכות מיסוי לסוף שנת המס 2019 - פסילת ספרים, גילוי מרצון, ספירת מלאי
 • החוק לצמצום שימוש במזומן

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה