שיפור תהליך רישוי עסקים בישראל

מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף משרדי הממשלה, מקיים סקר בקרב בעלי עסקים לצורך הקמת שירות דיגיטלי לרישוי עסקים ולצורך שיפור וייעול התהליך. השאלון בודק את הקשיים הקיימים, העיכובים, החסרים והחסמים וגם ההצעות של בעלי העסקים לשיפור.

 

מצ"ב קישור לשאלון: לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה