סקר: השפעת התחזקות שער הדולר על מהלך העסקים

בעקבות הפיחות בשער השקל מול הדולר,
אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עורך סקר לבחינת ההשפעה על הפעילות העסקית במשק.
נודה לכם באם תוכלו להקדיש מעט מזמנכם למילוי הסקר.

תוצאות הסקר ינותחו באופן אנונימי.

*

כיצד הושפעו הפרמטרים הבאים כתוצאה מהפיחות בשער הדולר:

Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה