הסקר הכלכלי של IMD 2024 – והפעם בעברית

איגוד לשכות המסחר נבחר ע"י IMD (המכון השני בחשיבותו בעולם בהשוואות בינלאומיות) לאסוף ולנתח את הנתונים הכלכליים המיצגים את ישראל. ארגון IMD עורך אחת לשנה סקר מקיף בקרב כ- 62 מדינות בעולם. תוצאות הסקר מופצות בספר השוואתי הכולל פרמטרים כלכליים רבים.

אנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות פעילה של העסקים בישראל בסקר זה, כחלק מתהליך הכולל של השתלבותה של ישראל בכפר הגלובלי המתרחב. תוצאות הסקר מופצות בקרב מקבלי ההחלטות בעולם.

נודה לכם על שיתוף הפעולה במילוי השאלונים הקצרים המופיעים בקישור למטה, השתתפותכם חיונית להבטחת הופעתה של ישראל בסקר השנתי העולמי. תאריך היעד הסופי למילוי השאלונים הינו סוף חודש מרץ.

מצ"ב קישור לשאלון

למידע נוסף בתחום זה