סיכום דיון של ועדת המחירים - פיקוח על מחירי שירותי מסופי מטענים בנתב"ג

בתאריך 16.09.19 פרסמה ועדת המחירים את סיכום הדיון של הועדה אודות פיקוח על מחירי שירותי מסופי מטענים בנתב"ג.

בחודשים האחרונים קיימה הוועדה מספר דיונים ללימוד וניתוח מצב התחרות בענף מסופי המטענים בנתב"ג. בין היתר, הוצגה לוועדה סקירה של התפתחויות בענף הובלת מטענים אווירית לישראל וממנה בשנים האחרונות.


מדיונים אלה עלה כי בשנים האחרונות חלו שינויים בענף התעופה בישראל אשר השפיעו על התחרות בענף. בשנת 2013 נכנס לתוקפו הסכם "שמיים פתוחים", בעקבותיו חל גידול במספר חברות התעופה הפועלות בישראל ובאפשרויות השילוח האווירי. בנוסף, בשנים האחרונות גדלה באופן משמעותי קיבולת הובלת המטען במטוסי נוסעים.


לאור נתונים אלה בוחנת הוועדה מספר חלופות לאופן הפיקוח על שוק מסופי המטענים:
• המשך הפיקוח על המחירים במתכונת הקיימת.
• שינוי רמת הפיקוח.
• הסרת פיקוח המחירים במתכונת הנוכחית בטווח הזמן הקרוב או בטווח הארוך.

 

לאור זאת, הוועדה החליטה לצאת לשימוע ציבורי לכלל הגורמים הרלוונטיים בעניין המשך פיקוח המחירים בענף לרבות בחינת חלופות להמשך הפיקוח.
ניתן להעביר את התייחסותכם להחלטה זו עד ליום 27.10.19 בכתובת הדואר האלקטרוני eindor@mot.gov.il

 

לעיונכם מצ"ב סיכום הדיון.
בברכה,

למידע נוסף בתחום זה