רשימת מצלמות תנועה ונתיבי תחבורה ציבורית בתל אביב

עיריית תל אביב-יפו מפרסמת באתר האינטרנט של העירייה את רשימת מצלמות האכיפה המתעדות עבירות חניה וחסימת צירים, ואת רשימת הרחובות בהם קיימים נתיבים לתחבורה ציבורית אשר אסורה בהם תנועת כלי רכב אחרים.

:הנתונים מתעדכנים מעת לעת ונמצאים בקישורים הבאים

פריסת מצלמות 

נתיבי תחבורה ציבורית

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה