הנחיות רשות המיסים בנושא הבחירות לכנסת ה-21

רשות המיסים פרסמה בתאריך 14/1/19 הנחיה לפקידי השומה וציבור המעבידים והמנכים האחרים בנושא הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 2019.

רשות המיסים פרסמה בתאריך 14/1/19 הנחיה לפקידי השומה וציבור המעבידים והמנכים האחרים בנושא הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 2019.

 

בתאריך 9/4/2019 ד' ניסן תשע"ט יתקיימו הבחירות לכנסת העשרים ואחת. לקראת הבחירות ובמהלכן מבצעים המועמדים, המפלגות הקיימות, המפלגות החדשות וועדת הבחירות תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות.

 

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996( להלן: "החוק") ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: "הוראות הדין המיוחד").

 

יש להבהיר כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. הנחיה זו כוללת הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

 

מצ"ב מטה קובץ ההנחיה.

למידע נוסף בתחום זה