ביוזמת בנק ישראל הופחתו עמלות הבנקים לעסקים הקטנים והזעירים

במטרה להקל על העסקים הקטנים בישראל, בנק ישראל העביר הוראה לכלל בנקים, להעברתם של עסקים קטנים למסלול עמלות קבוע.

 

בתאריך ה- 14.10.2018 הודיע אגף הפיקוח בבנק ישראל לבנקים כי עליהם לאתר את כל העסקים הקטנים שיכולים לחסוך ממעבר למסלול העמלות הקבוע, ולשלוח להם הודעה על העברתם למסלול כאמור. הצעד צפוי להיכנס לתוקף בתחילת 2019.

 

לפי המידע שהועבר מהבנקים, הצעד האמור יחסוך לכ- 160 אלף עסקים קטנים, בעלי מחזור של עד 5 מיליוני ₪, ולעוסקים מורשים, סך של כ- 40 מיליוני ₪ במצטבר,שמשמעותם בממוצע מאות שקלים לכל עסק קטן בשנה.

 

מבדיקה שביצע בנק ישראל עלה כי המסלול המורחב של העמלות הוא המתאים לרוב העסקים הקטנים ולעוסקים המורשים. מסלול זה כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר (כלומר באתר האינטרנט של הבנק, באפליקציה, מכשירים אוטומטיים, עמדה דיגיטלית בסניף וכו') ועד 10 פעולות פקיד. במסלול המורחב, ישלם העסק הקטן סכום חודשי קבוע של בין 20 ₪ ל 30 ₪ , ולא ישלם עמלה נפרדת על כל פעולה שיבצע.

 

כך למשל, עסק קטן טיפוסי שמבצע כל חודש 38 פעולות בערוץ ישיר (25 הפקדות מזומן, 4 זיכויים מחברת הסליקה, 4 הפקדות צ'קים, 5 תשלומים לספקים) ישלם בממוצע 64 ₪ מידי חודש. לעומת זאת, בתכנית המסלול המורחב ישלם כ-24 ₪ בלבד, וכך יחסוך כ- 480 ש"ח בשנה.

למידע נוסף בתחום זה