רישוי עסקים: פורסמו מפרטים נוספים להערות הציבור

בהתאם להחלטת הממשלה בנושא ישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים מתפרסמת הפעימה השנייה בטויטות המפרטים האחידים לרישוי עסקים.

המפרטים בפעימה זו הם לעסקים בתחומים שונים כגון רוכלות, ייצור ועיבוד מזון ועוד.

המפרטים מפורסמים בקישור הבא: לחץ כאן

ניתן להגיש הערות עד תאריך 10.4.2017 

למידע נוסף בתחום זה