התחזית המקרו-כלכלית של בנק ישראל, דצמבר 2015

חטיבת המחקר בבנק ישראל גיבשה תחזית מקרו כלכלית לשנים 2017-2016 וכמו כן פרסמה אומדנים לנתוני המקרו של כלכלת ישראל לשנת 2015.

 

תמצית התחזית: בשנים 2016 - 2017 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח ב-2.8% וב-3.1%, בהתאמה.

האינפלציה בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון הרביעי של 2016) צפויה להסתכם ב-0.6%.

הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית, 0.1%, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 ולעלות בהדרגה מהרבעון הרביעי.

 

למידע נוסף בתחום זה