הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים – כל מה שצריך לדעת לאחר כניסת הרפורמה לתוקף

בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. מטרת הקצאת החשבוניות היא שמקבל החשבונית יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול בחשבונית המס בכפוף לכך שעל גבי החשבונית יופיע מספר ההקצאה שהוקצה ע"י רשות המיסים. בתאריך ה-5.5.24, נכנסה הרפורמה לתוקף.

עדכון ליום 7.5.24
לעמוד שאלות ותשובות באתר רשות המסים - לחצו כאן

הנחיות לחברות שעדיין לא ייסמו בהצלחה את המעבר למודל החדש - 

אם החברה לא הספיקה להטמיע במערכת הנהלת החשבונות בקשות הקצאה באמצעות ה API, היא חייבת למעשה לבקש מספרי הקצאה עבור אותן חשבוניות באתר רשות המסים. הבקשות הן עבור החברה על פי מספר העוסק מורשה של החברה. לשם כך, יש לבצע תחילה את תהליך הרשום וההזדהות באתר רשות המסים כדי שנוכל לדעת שמבקש ההקצאה בפועל אכן שייך לחברה ומורשה על ידה לבקש מספרי הקצאה.

רצ"ב לנוחיותכם מספר קישורים רלוונטיים:

  1. על מנת לקבל מספר הקצאה, יש להירשם בקישור זה (ככל שמדובר בחברה, הנרשם חייב להיות דירקטור בחברה).
  2. ככל שמדובר בחברה, הדירקטור יקשור עצמו לחברה באמצעות קישור זה.
  3. אם העוסק רוצה לאפשר לעובדים מטעמו, לבקש מספרי הקצאה (להסמיך עובד) - עליו להסמיך אותם באמצעות קישור זה.
  4. העובד המוסמך (מנכ"ל/מנהל חשבונות) חייב להירשם גם הוא (כאמור בסעיף 1), ולאשר שהוא "מסכים" לקבל על עצמו את ההרשאה.
    האחריות לפעילות שביצע ה"מוסמך" - נותרת על העוסק/כלל הדירקטורים בחברה.
  5. לאחר הרישום למערכת, ניתן כבר היום להתנסות במערכת עצמה באמצעות קישור זה.

 

למי אני פונה אם יש לי שאלה?
לעמוד השאלות והתשובות באתר רשות המיסים – לחצו כאן.
טלפון: 9848* או 074-7619848
דוא"ל: invoices@taxes.gov.il

 

לקבלת עדכונים ישירות מרשות המיסים – לחצו כאן.

***המידע המפורט במסמך זה רוכז מתוך נתונים שפורסמו ע"י רשות המיסים. אנו ממליצים לעקוב אחר הפרסומים הרלוונטיים המחייבים באתר רשות המיסים.

למידע נוסף בתחום זה