סקר ציפיות עסקי-כלכלי לחברי איגוד לשכות המסחר

עם סיום הרבע הראשון של שנת 2013 ולקראת הכנת התקציב לשנים 2013-2014 ע"י הממשלה החדשה, אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עורך סקר לבחינת השפעת המצב הכלכלי על הפעילות העסקית במשק, ובוחן דרכים להתמודדות עם הגירעון שהתפתח בתקציב המדינה. אנו מייחסים לתוצאות סקר זה חשיבות רבה ולכן נודה לכם אם תוכלו להקדיש מעט מזמנכם למילוי הסקר.

תוצאות הסקר ינותחו באופן אנונימי. 

למידע נוסף בתחום זה