מערכת להנפקת חשבוניות מס התחשבנות באופן עצמאי - לספקים המוכרים לרשות הפלשתינאית

במסגרת תהליכי הייעול והשיפור ברשות המסים, החל מחודש 3/2022 פועלת בהצלחה מערכת מקוונת המאפשרת הנפקת חשבוניות . התהליך נעשה באופן ממוחשב בלבד וללא צורך בהגעה פיזית אל משרד מע"מ. עד כה הופקו באמצעות המערכת מאות אלפי חשבוניות.

עפ"י ההסדר כיום, על מנת שעוסק מורשה יוכל להנפיק חשבונית בגין עסקאות שביצע מול חייבים במס הרשומים ברשות הפלסטינית, העוסק נדרש לפנות פיזית למשרד מע"מ, ולבקש הקצאת (פנקסי) חשבוניות . במצב הנוכחי, חשבוניות אלו נרשמות על ידי העוסק באופן ידני.

 

הכניסה ליישום מתאפשרת באמצעות דפדפן האינטרנט (לרבות בנייד) וניתן להנפיק חשבוניות ביישום בכל זמן נתון – 24/7. בשלב זה השימוש ביישום הינו וולונטרי, אולם עוסק אשר הצטרף לפיילוט ובחר להנפיק חשבונית מקוונת ביישום, מתבקש להפסיק לעשות כל שימוש בחשבוניות הנייר שברשותו. כמו כן, עוסק זה יהיה פטור מהגשת דו"ח ריכוז חשבוניות (טופס 879).

 

לתשומת ליבכם - במידה והנכם גם לקוחות של ספקים פלסטינים, החל מחודש 3/2022 כל חשבוניות P  מונפקות אך ורק במתכונת החדשה. חשבוניות P הידניות הנושאות תאריך מאוחר מתאריך 3/2022 אסורות לשימוש.  

 

עוסקים שאינם חייבים בדיווח המפורט למע"מ ואינם עושים שימוש במערכת החדשה, חלה עליהם החובה להמשיך ולדווח בטופס 878/879 על חשבוניות P/I.

 

למידע נוסף – לחצו כאן

לרישום לפיילוט וכניסה ראשונית ליישום, יש לפנות לאחד מאנשי הקשר הבאים:

מר רונן מינאי - 074-7618150 , ronenmi@taxes.gov.il

מר שמעון אלון - 074-7618144, shimonal@taxes.gov.il

 

תמיכה טכנית לרישום למערכת ההסמכות וליישום עצמו, ניתן לקבל באמצעות מרכז המידע והשירותים המקוונים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00 , בטלפון 4954* או 02-5656400 . לקיצור משך ההמתנה, יש לבחור בנושא מע"מ.

 

למידע נוסף בתחום זה