הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה - מסלול מהיר עד 100,000 ש"ח

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מפעילה מסלול מיוחד של הלוואות עד 100,000 ₪ לעסקים קטנים. 
שתי חברות הייעוץ אשר מפעילות את הקרן הן חברת "בן-דוד שלוי קופ", וחברת "גיזה זינגר אבן".

 תנאי הקרן:

סכום הלוואה: עד 100,000 ₪
תקופה: עד חמש שנים עם אפשרות גרייס עד 6 חודשים
ריבית: פריים + 3.5%
בטחונות: 25% בטחונות נזילים או ערב נוסף. ערבות אישית של הבעלים.

בהקמת עסק חדש: 10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

קריטריונים להלוואה:

 • • מחזור שנתי אינו עולה על 3,000,000 ₪ בשנה.
  • במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.
  • בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

  להורדת טופס להגשת בקשה למקדמית לקרן דרך חברת "גיזה זינגר אבן" לחץ כאן > 
  להורדת טופס להגשת הבקשה לקרן דרך חברת "בן-דוד שלוי קופ" לחץ כאן >

  - בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור כלכלה באיגוד לשכות המסחר:
  בדוא"ל itayb@chamber.org.il או בטלפון 03-5631006
למידע נוסף בתחום זה