מבצע מגן וחץ - הנחיות להגשת תביעת פיצויים לעסקים בעוטף עזה

רשות המסים פרסמה הנחיות בנוגע לפיצויים בשל אובדן הכנסות בעקבות מבצע 'מגן וחץ' - "מסלול אדום".

ההנחיות מתייחסות לעסקים בעוטף עזה, 0 עד 7 קילומטר מהרצועה, ומתייחסות לתקופה מ-9.5.2023 ועד 15.5.2023.כמו-כן, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התקנות לתשלום פיצויים לעסקים ב-7 עד 40 קילומטר מהרצועה.

בהתאם לחוק ולתקנות העיקריות, ניזוק מיישוב ספר זכאי בכפוף לעמידה בתנאים מצטברים לתבוע פיצויים בשל הנזק הכלכלי שנגרם לו בעקבות הפסקת הפעילות.

בין התנאים המצטברים, כמפורט בהנחיות למבצע 'מגן וחץ':

  • הפסקת פעילות מזכה לפי הענפים השונים.
  • קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין הלחימה.
  • הוכחת היקף הנזק וכו'.

בהתאם להנחיות, כלל העסקים בכל הענפים ביישובי הספר, עמדו בתנאי הפסקת הפעילות הנדרשת בתקנות ולכן יכולים להגיש תביעה במסלול האדום.

לראשונה, על מנת להקל על עסקים ביישובי הספר שעומדים בתנאים המצטברים, בנוסף לאפשרות להגיש תביעה במסלול האדום הפרטני, יתאפשר לעסקים שירצו בכך, להגיש תביעה במסלול מחזורים ו/או שכר.

להגשת תביעת נזק עקיף מקוונת, לחצו – כאן ובחרו ב"שוטף עקיף 2023".

להגשת תביעת נזק ישיר, לחצו - כאן.

להנחיות כיצד להגיש תביעת פיצויים לעסקים בעוטף עזה, לחצו – כאן.

לרשימת יישובי ספר כהגדרתם בתקנות מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א1961- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה