ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע עלות השחר

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתאריך 20.9.22, את מתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'עלות השחר', בתאריכים 02.08.2022 ועד 09.08.2022. רשות המסים נערכת לפתיחת האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים וצפויה לפרסם את ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה, לאחר פרסום התקנות ברשומות. 

מתווה הפיצויים כולל מסלול שכר עבודה ומסלול אדום ליישובי הספר. העסקים הנמצאים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה יכולים להגיש תביעה במסלול שכר עבודה. התנאי לתשלום הפיצויים לעסקים הוא תשלום השכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה.

  • מסלול שכר עבודה – מיועד לעסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם לעובדים המתגוררים במרחק של עד 40 ק"מ מהרצועה. נקבע סכום של 460 ₪ ליום עבודה לכל עובד שנעדר מעבודתו בשל השגחה על ילדו או עובד המועסק במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות פיקוד העורף, או עובד שנעדר מעבודתו לאור איסור התקהלות לפי הנחיות פיקוד העורף.  כמו-כן נקבעו הקלות לעובדים הגרים עד 7 ק"מ מהרצועה ועובדים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות. באזור זה הפיצוי בגין היעדרות הינו עבור ימי העבודה שבין 05.08.2022 ועד 09.08.2022 לכל היותר.
  • מסלול שכר עבודה ליישובים שהיו "כלואים" - ביישוב שנאסרה הכניסה אליו והיציאה ממנו ו/או ישובים שהגישה אליהם הוגבלה לאור חסימת צירים, במהלך התקופה שקדמה לתחילת מבצע "עלות השחר" בהתאם להוראות פיקוד הדרום (הרשימה מופיעה בתוספת השנייה בתקנות הוראת השעה), הפיצוי בגין היעדרות הינו עבור ימי העבודה שבין 02.08.2022 ועד 09.08.2022.
  • מסלול אדום – ניזוק ביישוב ספר יהיה רשאי לבחור בין פיצויים לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות.
  • מסלול אדום לחקלאים –בשל המאפיינים הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי לעוסקים בענף החקלאות הממוקמים באזור של עד 7 ק"מ מהרצועה (בהתאם לרשימה המפורסמת בתקנות ובהוראת הביצוע), המסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי ומידת הקרבה של השטח לרצועה. 

עוד אישרה הוועדה לקבוע פיצוי נוסף לגבי ניזוק שהוא בית אוכל, אולם שמחות, גן אירועים, מוסד תרבות ופנאי, בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות, אשר פועל באופן רגיל בימי שישי לאחר השעה 16:30 ואשר היה לו נזק כאמור עקב יום היעדרות בשל המצב הביטחוני ביום ח' באב התשפ"ב (יום שישי 5 באוגוסט 2022).

עוסק הנמנה על אחד מסוגי העסקים כנ"ל, יהא זכאי, בנוסף לתשלום שכר העבודה עבור העובדים שנעדרו, לתוספת בעד נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו.

"תוספת בעד חומרי גלם שהתקלקלו"- תוספת של 20% על שווי של נזק עקיף בעד ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני.

לצפייה בידיעה - לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה