מסלול ירוק למייצגים ולעוסקים – מבצע "עלות השחר"

בשל אירועי מבצע "עלות השחר" והטלת מגבלות ביטחוניות על אזורים מסוימים בדרום הארץ, רשות המסים פתחה ב"מסלול ירוק" לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה לעוסקים וללקוחות המיצגים שמקום מגוריהם או עסקם מצוי ב"אזור המיוחד".

 

עקב כך, יתאפשר להגיש בקשה לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים ותשלום מע"מ שהוגשו באיחור על ידי המייצג או העוסק בתקופת הדיווח החלה באוגוסט 2022.

ההקלה תינתן לדוחות תקופתיים למע"מ לחודש יולי 2022 אשר יוגשו באיחור ממועד הדיווח המקורי שנקבע לכלל העוסקים שאינם מדווחים דוח מפורט למע"מ, ובלבד שהדיווח המאוחר יוגש וישולם עד ליום 23 באוגוסט 2022.

 

הנחיות כלליות למייצגים/עוסקים:

  • ההקלה תינתן לעוסקים וללקוחות המייצגים שמקום מגוריהם או עסקם נמצא ב"אזור המיוחד" כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים - עסקים הנמצאים באזור במרחק של עד 40 קילומטרים מגדר המערכת.
  • הבקשה תוגש על ידי המייצג/עוסק בתוך 30 יום לאחר מועד הדיווח המאוחר כאמור לעיל.
  • יובהר כי ההקלה תטופל באופן מרוכז במטה אכיפת הגביה, ללא צורך בפניה ספציפית למשרד מע"מ האזורי.

 

למידע נוסף ולהגשת בקשות – לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה