הצמדת תעריפים לשנת 2022 לפי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

כבכל שנה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ואגף כלכלה וקשרי חוץ ברשות הספנות והנמלים, מפרסמים את חישובי הצמדת תעריפים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע 2010- (סעיפים 4, 56 לצו).

שיעור השינוי השנה כולל הפחתה הינו: 0.912%.

בכל מקרה של סתירה בין חישוב זה לבין הוראות הצו, הוראות הצו גוברות.

למידע נוסף, אנא ראו קובץ מצורף בתחתית העמוד.

למידע נוסף בתחום זה