החל מינואר 2022 יתקבלו דיווחים לביטוח לאומי באופן מקוון בלבד

במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 355) המחייב את המעסיקים לדווח לביטוח לאומי את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד.

החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים, ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומידיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.

ניתן יהיה לדווח באופן מקוון בדרכים הבאות:

  • שידור מתוכנת השכר (WCF)
  • מערכת "ייצוג לקוחות" למייצגים מקושרים
  • מערכת קשרים עסקיים (B2B)
  • טעינת קובץ באתר
  • דיווח באתר התשלומים- במקרים חריגים בלבד בהם אין למעסיק כל אפשרות לשדר טופס בדרכים האחרות.

להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

למידע נוסף בתחום זה