פנייה להוצאת מכולות מלאות משטחי נמל חיפה

הנהלת נמל חיפה מבקשת מיבואנים למשוך את המכולות המלאות בכדי למנוע את פגיעת שירותי הנמל בקו המים.

נכון להיום (20.4.21), מאוחסנות בשטח נמל חיפה כ- 6,300 מכולות בסטאטוס יבוא מלאות.

הנהלת הנמל מבקשת למשוך את המכולות המלאות בהקדם האפשרי, על מנת למנוע את פגיעת השירות בקו המים.

עומס המכולות בנמל עשוי לפגוע בשירותי הנמל הניתנים ליבואנים.

לאור האמור לעיל, נודה לעזרתכם להוציא את מכולות הייבוא בכדי לאפשר לנמל לתת לכם את
השירות היעיל ביותר.

למידע נוסף בתחום זה