עדכון מחירי תשומות לענפי המסחר והשירותים לשנת 2021

להלן השינויים בתעריפי החשמל, הארנונה, המים והביוב לשנת 2021

תעריפי חשמל
תעריפי מים וביוב
תעריפי ארנונה

 


1. חשמל:

 • מתח עליון - ירד ב- 4.7%
 • מתח גבוה - ירד ב- 5.7%
 • מתח נמוך - ירד ב- 2.3%
 • ממוצע לכלל המתחים, ירידה של -4.2%

להלן השינויים בתעריפי התעו"ז לפי רמות מתח (ללא מע"מ):

*ממוצע השינוי מושפע מגודל החיבור וממשקולות הצריכה בכל עונה ומקבץ שעות הביקוש, לפיכך אין מדובר בממוצע פשוט של המתחים.

 • לעיון בהחלטת רשות החשמל לעניין עדכון התעריפים – לחצו כאן
 • לעיון בעמדת איגוד לשכות המסחר לשימוע עדכון התעריפים – לחצו כאן

 

2. מים וביוב:

 • בעקבות פעילות המשרד למשאבי המים ולמרות התנגדות איגוד לשכות המסחר, עלו בחודש נובמבר 2020 , תעריפי המים למגזר העסקי ב-31.1 אגורות לקוב. תעריפי המים יחזרו לרמתם המקורית טרם הגידול, בתחילת חודש מרץ 2021.
 • תעריף המים והביוב האחיד מהתאריך 1.11.2020 ועד תאריך 28.2.2021 - הינו 11.816 ₪ לקוב (ללא מע"מ).
 • תעריף המים והביוב האחיד החל מתאריך 1.3.2021 - יהיה 11.505 ₪ לקוב (ללא מע"מ).

תעריפי המים והביוב החל מה-1.3.2021:
כלל התעריפים המוצגים אינם כוללים מע"מ.

 • לעיון בעמדת איגוד לשכות המסחר לשימוע עדכון התעריפים – לחצו כאן

 


3. ארנונה:

 • עדכון שנתי של "הטייס האוטומטי" לשנת 2021 הינו 1.1%. תעריפי הארנונה מתעדכנים בכל שנה לפי ממוצע של מדד המחירים לצרכן (-0.59%) ומדד השכר במגזר הציבורי (+2.8%). נוסחת העדכון מכונה "טייס אוטומטי", מכיוון שהיא אינה דורשת הפעלת שיקול דעת או פעילות חקיקה בכדי לעדכן את תעריפי הארנונה מדי שנה.
 • איגוד לשכות המסחר פנה למשרדי הפנים והאוצר, והתנגד להעלאה בגובה הארנונה במקומות בהם נוצר חשש לפגיעה במגזר המסחר והשירותים. איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק לביטול השפעתו של מדד השכר במגזר הציבורי בנוסחת העדכון של מס הארנונה והשארת ההצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד.
  למידע ספציפי עבור הרשות המקומית הרלוונטית לכם – לחצו כאן.
 • איגוד לשכות המסחר פעל אל משרד הפנים לטובת קבלת סיוע בכל הקשור לתשלומי הארנונה לעסקים. בסופו של דבר הוחלט על מתן הנחה בארנונה לעסקים בגובה 95%, לעסקים אשר עומדים בקריטריונים לקבלת ההנחות בשל משבר הקורונה, וטרם הסדירו את תשלומי הארנונה עבור שנת 2020 . בטיוטת התקנות, נקבע כי עסקים אשר טרם הסדירו את יתרת התשלומים, יקבלו הארכה עד לתאריך: 31.12.2021, ללא פגיעה בזכות לקבלת הנחות הארנונה. למעבר לטיוטת התקנות - לחצו כאן.

 


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה