הצמדת תעריפים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - עדכון מחירים ל-2021

משרד התחבורה פרסם את עדכון המחירים לשנת 2021 והוא יעמוד על 1.4%. המשמעות של הצמדת תעריפי הנמלים למדד זה.

מצ"ב הפרסום הרשמי

למידע נוסף בתחום זה