נפתח מכרז בהליך מיון מוקדם להפעלת רציף העבודה בנמל אשדוד

חברת נמלי ישראל יוצאת בהליך מיון מוקדם למכרז להפעלת רציף העבודה בנמל אשדוד. הרציף ישמש עבור תעשיית חיפושי הגז הטבעי והפקתו בים או עבור כל חברות שרואות לנכון לפנות.

חברת נמלי ישראל פרסמה ביום (22/10) הליך מיון מוקדם לפני מכרז למתן הרשאה לתפעול רציף העבודה בנמל אשדוד. מדובר בשטח של כ-60 דונם ואורך רציף של כ-350 מ', אשר מיועד לשימושים נמליים הקשורים לתעשיית חיפושי הגז הטבעי והפקתו בים. ההרשאה שתינתן לזוכה במכרז תהיה למשך 15 שנים.

מדובר ברציף במרחב נמל אשדוד אשר הוקם בשלב ראשון לטובת העבודות להקמת נמל הדרום החדש, שהקמתו מצויה בשלבי סיום בימים אלה. כיום משמש הרציף את קבלן ההקמה של הנמל, ועם פתיחת נמל הדרום לפעילות במהלך שנת 2021, שטח הרציף עתיד להתפנות ולהימסר לזוכה במכרז, וזאת לצורך השמשה ותפעול שלו.

השימושים המותרים על פי המכרז כוללים בין השאר פריקה וטעינה של מטענים עבור לקוחותיו של מי שיזכה במכרז ויתפעל את הרציף, הפועלים בתעשיית הגז הטבעי בים או משרתים תעשייה זו.

שלב המיון המוקדם יתקיים באמצעות הגשת הצעות אלקטרוניות, והמתמודדים שיצלחו אותו יוזמנו להשתתף בשלב השני של מכרז. הזוכה במכרז יידרש לקבל כתב הסמכה מכוח חוק רשות הספנות והנמלים.

להגשת מרכז לחצו על התמונה

למידע נוסף בתחום זה