נשיא לשכת המסחר ליו"ר רשות המסים: יש להרחיב את האזור המיוחד המוגדר בהוראות הביצוע לקבלת שכר

כיום רק מעסיקים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה זכאים לשכר בגין יום היעדרות של עובדיהם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות.

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר שיגר פניה דחופה אל ערן יעקב יו"ר רשות המיסים, בנוגע תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) הוראת שעה והוראת ביצוע, להרחיב את האזור המיוחד המוגדר בהוראות הביצוע לקבלת שכר מטווח של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה ל- 80 ק"מ.

 

מצ"ב המכתב המלא

למידע נוסף בתחום זה