קול קורא להגשת בקשות במסלול ממשל טק לעידוד חדשנות טכנולוגית במגזר הציבורי

שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי. 

מטרתו לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד. 

מועד ההגשה מוגבל בזמן: 11.07.19 עד 11.09.19

לבדיקת זכאות לחצו כאן 


גובה המענק

  • בקשות עד 300,000 ש"ח - במימון של עד 80% מהתקציב המאושר.
  • בקשות החל מ-300,000 ש"ח ועד 4,000,000 ש"ח - במימון של עד 50% מהתקציב המאושר.
  • תוספת של 10% לתקציב במסלול הגדול לאזור עדיפות א'.


אמות המידה לבחינת הבקשות:

  • רמת החדשנות
  • איכות הצוות, הידע והניסיון
  • היתכנות עסקית ברורה
  • סיכוי לגייס מימון / שותפים בהמשך
  • ישימות במגזר הציבורי
  • השפעה חברתית-ציבורית

 

למידע נוסף בתחום זה