אישורי כבאות והצלה לעסקים

הקלות קורונה - ניקוי מנדפים בעסקים סגורים

כבאות והצלה לישראל מקדמת טיוב רגולציה במשק כדבר שבשגרה, ובפרט לאור התפרצות נגיף הקורונה והחשיבות למתן הנחיות לצורך הקלה על המשק בתחומים שונים.

תקן ישראלי 1001 חלק 6 - "בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות", הינו תקן מחייב והוא למעשה חלק ממהדורת 2017 של תקן של האיגוד הלאומי להגנה מפני אש בארה"ב – 96 NFPA , שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

תדירות הבדיקה של המנדפים, נקבעת בהסתמך על פוטנציאל צבירת השומנים (Grease Buildup) במערכת.
בתקופת הקורונה, בשל מגבלות שונות וסגר, עסקים רבים בהם ישנו מטבח פעיל דוגמת: מסעדות, בתי מלון, אולמות אירועים ושמחות וכו'. עסקים אלו נאלצו לסגור את פעילותם במשך חודשים רבים או לצמצם באופן משמעותי את פעילותם.

במקרים אלו, בהתאם לתקן ולתכליתו וההוראות בנדון, קיימת אפשרות להפחתת תדירות בדיקת המנדפים.

לאור המשבר המתמשך, הוחלט לאפשר קבלת אישור כבאות לנכסים ולעסקים, גם בהינתן תדירות בדיקה נמוכה יותר של המנדפים, כמפורט להלן:

  1. עבור כל סוגי המערכות, אין להתנות את קבלת אישור הכבאות בהצגת אישורים לבדיקת מערכות המנדפים עבור תקופות בהן העסק היה סגור / ללא כל פעילות במערכות הבישול.
  2. הנחיה זו חלה על בדיקות תקופתיות אשר היו אמורות להתבצע החל מיום 11 למרץ 2020, ועד ליום 1.6.21. ככל שיימצא בכך צורך תישקל אפשרות הארכת תוקף ההנחיה.


יובהר ויודגש, כי על-פי סעיף 41 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, ואף לפי התקן, על האחראי לנכס להחזיק את אמצעי בטיחות האש במצב תקין בכל עת. דרישות הכבאות בכלל, והנחייה זו בפרט, מתייחסות לסידורי בטיחות האש הבסיסיים והחיוניים לצמצום הסכנה לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצוען אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן.


אין בהנחיה זו או באישור רשות הכבאות, כדי לגרוע מהצורך של האחראים לנכס לבחון ולהוסיף סידורי בטיחות אש, ובכלל זאת להגדיל את תדירות הביקורת על המנדפים, ובאחריותם להפעיל ולהשתמש בנכס בכל עת תוך נקיטת והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים את היקף הפעילות, תדירות הבישול, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות, ממספר השוהים בנכס, ממיקומו, שטחו ולפי כל דין.

להורדת הקובץ מטעם כבאות והצלה – לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code