מענקים נוספים לעסקים קטנים ובינוניים

מענק למימון חיבור העסק לתשתית תקשורת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים
מה ההטבה שמקבל עסק?
מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון (הזכאות הינה חד פעמית)?
תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון
אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות?

סיוע במימון התאמות לדיגיטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
מה ההטבה שמקבל העסק?
תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון
הסיוע לא יינתן עבור הדברים הבאים
אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות?

------------------------------------------------------------------


מענק למימון חיבור העסק לתשתית תקשורת מתקדמת מבוססת סיבים אופטיים

(FTTH – Fiber to the home)

משבר הקורונה הבליט את הצורך בקיומן של תשתיות תקשורת איכותיות, מהירות ואמינות, שיאפשרו עבודה מרחוק במגוון ענפי המשק. המציאות החדשה הובילה להאצת תהליך השיפור של תשתיות התקשורת בישראל. השימוש בתשתיות תקשורת מתקדמות יסייע לעסקים לקיים ולהרחיב את הפעילות הדיגיטלית, באופן שבו גם אם יידרשו להפעיל את העסק מרחוק, תשתיות התקשורת יאפשרו המשך פעילות תקינה.


מה ההטבה שמקבל העסק?

מענק של 1,000 ₪ (כולל מע"מ), עבור חיבור העסק לתשתית אינטרנט של סיב אופטי.
הסיוע יינתן אך ורק עבור חיבור לספק מאושר על ידי משרד התקשורת לפריסת סיב אופטי. לרשימת הספקים המאושרים- לחצו כאן.


מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון (הזכאות הינה חד פעמית)?

 • מבקש הסיוע הינו יזם או עסק.
 • העסק אינו נמצא בהליך כינוס נכסים, פירוק וכיו"ב ואין לו חובות בלתי
 • מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 • העסק ממוקם ומתנהל בישראל.
 • העסק אינו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן ניתן סיוע במסגרת המעוף.


תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון
התהליך כולל 3 שלבים: מילוי טופס רישום, הגשת דרישת תשלום, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 – מילוי טופס רישום:
יש למלא את טופס הרישום בתחתית העמוד באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ולוודא קבלת מייל אישור זכאות (נא להקפיד על הזנת כתובת מייל תקינה ופעילה).
למילוי הטופס – לחצו כאן.


שלב 2
– הגשת דרישת תשלום:
לאחר חיבור העסק לתשתית סיב אופטי, יש למלא את טופס דרישת התשלום.

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, אליה יש לצרף חשבונית מספק התקשורת המעידה על חיבור לסיב אופטי, וכן את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות).
 • אישור ניהול ספרים בתוקף בתוקף ל-60 יום לפחות.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף בתוקף ל-60 יום לפחות.
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת.
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף.


אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות?:

 • שם העסק שעבורו נדרש הסיוע / מס' הזיהוי של העסק שעבורו נדרש הסיוע.
 • פירוט המעיד שמדובר בחיבור העסק לתשתית אינטרנט בסיב אופטי עד הבית / FTTH.
 • תאריך החיבור - ניתן להגיש חשבוניות ו/או קבלות שהונפקו החל מיום 1.4.2020 ואילך.
 • המענק יינתן רק עבור חיבור לתשתית סיב אופטי בעלות חודשית שאינה עולה על 250 ₪ כולל מע"מ.

שלב 3 – בדיקת תקינות הבקשה והעברת תשלום:
במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו הודעת דוא"ל המודיעה על אישור הבקשה.
תנאי התשלום: שוטף +30.
במקרים בהם דרישת התשלום אינה מאושרת, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית הבקשה, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים.
לתשומת לבכם, הסיוע הינו הוצאה חייבת במס. לאחר קבלתו יש להעביר חשבונית מס/קבלה ולדווח לרשויות המס בהתאם.

לפרטים נוספים – לחצו כאן.

------------------------------------------------------------------

סיוע במימון התאמות לדיגיטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הסיוע יינתן לעסקים אשר ירחיבו את נוכחות ופעילות העסק בדיגיטל או יבצעו התאמות מבנה וריהוט לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.

מה ההטבה שמקבל העסק?
השתתפות ב- 50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), עבור: קידום פעילות העסק בדיגיטל וביצוע התאמות מבנה וריהוט.


לצפייה ברשימת ההוצאות המאושרות במסגרת המענק - לחצו כאן.


שימו לב! הסיוע יינתן אך ורק עבור ביצוע התאמות בפועל לצורך הפעלת העסק בתקופת הקורונה. הזכאות הינה חד פעמית. עסק שקיבל סיוע בעבר לא יוכל להגיש בקשה נוספת.

הסיוע לא יינתן עבור הדברים הבאים:

 • ציוד או תוכנות מקצועיות של העסק.
 • ציוד מתכלה.
 • הכשרות מקצועיות.
 • מימון תכנון או ייעוץ.
 • הוצאות קבועות לרבות שכר, שכירות, דלק, מזון, ציוד משרדי וכולי.

 

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון
התהליך כולל 4 שלבים: רישום לתכנית הסיוע, שיחה עם נציג מעוף, הגשת דרישת תשלום, בדיקה והעברת תשלום.

שלב 1 - רישום לתכנית הסיוע:
יש למלא את טופס הרישום בתחתית העמוד – לחצו כאן.

יש לוודא קבלת מייל המאשר שהטופס נקלט (נא להקפיד על הזנת כתובת מייל תקינה ופעילה). שריון הזכאות יינתן בהתאם לסדר הפונים ועד לתקרת תקציב תכנית הסיוע. תוקף הזכאות הוא 90 יום.

 • קבלת הודעת זכאות - יש לעסק 90 ימים לבצע את ההתאמות ולהגיש את דרישת התשלום (שלב 3).
 • קבלת הודעה על זכאות מותנית - המשמעות היא שסך הבקשות הגיע לתקרת התקציב ולא תוכלו להגיש דרישת תשלום עד אשר ישוחרר תקציב עבורכם. במידה ואכן יימצא תקציב, תקבלו הודעה על שינוי סטטוס הבקשה מזכאות מותנית לזכאות מלאה ואז יעמדו לרשותכם 90 יום להגשת דרישת תשלום.


שלב 2 – שיחה עם נציג מעוף:
לאחר מילוי טופס הרישום, נציג מעוף ייצור עמכם קשר כדי להבין מהו אופי ההתאמות הנדרשות ולהסביר על התהליך ותנאי הסיוע.


שלב 3 – הגשת דרישת תשלום:
לאחר ביצוע ההתאמות בעסק, ובמידה ויש לכם זכאות, תוכלו להגיש את טופס דרישת התשלום

שימו לב! ניתן להגיש דרישת תשלום אחת בלבד אליה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות).
 • אישור ניהול ספרים בתוקף בתוקף ל-60 יום לפחות.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף בתוקף ל-60 יום לפחות.
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת.
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף.
 • חשבוניות מס/קבלה בגין ההוצאות שבוצעו ובהתאם לדגשים המפורטים בסעיף הבא.


אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות?
שימו לב, חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יוגדרו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר את דרישת התשלום בגין הוצאות אלה.

 • שם העסק / מספר זיהוי העסק שעבורו נדרש הסיוע.
 • תיאור השירות או המוצר שנרכש.
 • שימו לב! ניתן להגיש חשבוניות ו/או קבלות שהונפקו החל מיום הגשת בקשת הזכאות ואילך בלבד!


שלב 4 – בדיקת דרישת התשלום והעברת תשלום:
במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו הודעת דוא"ל המודיעה על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק. תנאי התשלום הינם שוטף +30 מיום קבלת ההודעה.
במקרים בהם דרישת התשלום אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית הבקשה, או לחלופין, אפשרות להשלמת פרטים.
לתשומת ליבכם - הסיוע הינו הכנסה חייבת במס. לאחר קבלתו יש להעביר חשבונית מס/קבלה ולדווח לרשויות המס בהתאם.


לפרטים נוספים – לחצו כאן.
לעיון בשאלות ותשובות נפוצות – לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד מעוף בטלפון 6150* או לאגף כלכלה בלשכת המסחר בטל': 03-5631006
או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code