תמונות מישיבת פורום מנהלי הסדרים פנסיוניים מיום 17.6.2014

פרידה ממנחם קלי, יו"ר פורום מנהלי הסדרים פנסיוניים.

צלמת אפרת סער

למידע נוסף בתחום זה