שירות ללא עלות למעסיקים: ייעול הליך צירוף עובדים חדשים לפנסיה

איגוד לשכות המסחר והמסלקה הפנסיונית אשר הוקמה ופועלת בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מציעים לחברות וחברי הלשכה שירות חדש וללא עלות המסייע למעסיקים למלא את חובתם החוקית כלפי עובדיהם במתן שירותים פנסיונים, תוך מינימום טעויות, בשיוך למוצרים הפנסיונים, קבלת מידע מפורט על כל המוצרים הפנסיוניים שהיו לעובד החדש אצל המעסיק הקודם וכן שמירה על זכויות העובדים החדשים ורצף ההפקדות שלהם לפנסיה.

השירות החדש מעניק דוח מידע המיועד למעסיק ובו פירוט מסודר ומדויק של כל המוצרים הפנסיונים שהיו קיימים לעובד במקום העבודה הקודם (כולל קידודים לזיהוי מדויק וחד ערכי שלהם), להמשך הפקדות אליהם, ככל שהעובדים יבקשו לעשות כך. בנוסף, הדוח מכיל גם תאריכי הפקדות אחרונות במוצרים, על בסיסם תוכלו לקבוע את זכויות העובד/ת ביחס להפרשות הפנסיוניות.

תהליך בקשת וקבלת המידע הינם קצרים, פשוטים וידידותיים, ומבוצעים דרך הטלפון הנייד של העובדים.


השירות ניתן למעסיקים ועובדיהם ללא תשלום!


רוצים לראות כיצד מתבצע התהליך ולקבל פרטים נוספים? היכנסו ללינק המצורף

***המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על-ידי המסלקה הפנסיונית והינו באחריותה הבלעדית של המסלקה הפנסיונית. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות האמור. האינפורמציה הינה לידיעת המעסיקים. אין באמור במסמך ו/או בידיעה ו/או בכל חומר אחר, משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך המידע שמופיע באתר, הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

למידע נוסף בתחום זה