לאחר שנה וחצי של פדיונות - בספטמבר 2017 גייס שוק תעודות הסל מעל חצי מיליארד ₪

מגמת הפדיונות מתעודות סל על מדדי מניות בארץ ממשיכה - מתחילת השנה נפדו כ-5.2 מיליארד ₪

"בחודש ספטמבר 2017 גייס שוק תעודות הסל מעל חצי מיליארד ₪. המדובר בהיפוך מגמה לאחר שנה וחצי של פדיונות, שכן מאז פברואר 2016 שוק תעודות הסל בעיקר פודה (לרבות מספר חודשים של פדיונות גם בשנת 2015). החזרה למגמת גיוסים בשוק בחודש ספטמבר 2017, מאותתת על החזרת אמון המשקיעים במכשירי ההשקעה במוצרי מדדים, בייחוד לאור תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שאושר לאחרונה בכנסת, ואשר מסדיר את הפיקוח על הענף ומעבר לקרנות סל", כך מסר היום רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

 

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:

טבלה א' - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל:

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2017 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2017 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ספט-17

דצמ-16

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

21,932

23.25

26,436

27.49

-163.64

-5,254.62

-17.03%

מניות בחו"ל

41,110

43.58

37,412

38.91

-25.27

1,097.71

9.88%

ממונפות ואסטרטגיות

994

1.05

740

0.77

3.93

343.56

34.32%

אג"ח בארץ

21,747

23.05

21,539

22.40

334.41

-616.53

0.97%

אג"ח בחו"ל

1,663

1.76

2,155

2.24

-34.92

-454.89

-22.83%

סל מדדים

3,116

3.30

3,460

3.60

-52.41

-563.36

-9.93%

תעודות פיקדון

3,772

4.00

4,411

4.59

449.34

-542.97

-14.47%

סה"כ

94,334

100.00

96,152

100.00

511.43

-5,991.09

-1.89%

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל:

שם המנהל

נכס מנוהל בספטמבר 2017

נתח שוק

יצירות/פדיונות בספטמבר 2017

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

תכלית

27,660

29.3%

161.47

-1,704.45

28,196

-1.90%

קסם

27,076

28.7%

263.20

-2,008.12

27,818

-2.67%

פסגות

25,360

26.9%

0.06

-2,535.10

26,905

-5.74%

הראל

14,239

15.1%

86.70

256.58

13,233

7.60%

סה"כ

94,334

100%

511.43

-5,991.09

96,152

-1.89%

למידע נוסף בתחום זה