בחודש יוני 2017 נפדו כחצי מיליארד ₪ משוק תעודות הסל בישראל

מתחילת השנה נפדו כ-5.5 מיליארד ₪ מהענף, מתוכם כ-4.1 מיליארד ₪ מתעודות סל על מדדי מניות בארץ. ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של 92.8 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש יוני 2017.

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש יוני 2017 נפדו משוק תעודות הסל כחצי מיליארד ₪ בנטו, מתוכם בתעודות סל על מדדי מניות בארץ נפדו בנטו כ-450 מיליון ₪, ובתעודות סל על מדדי אג"ח בארץ נפדו כ-380 מיליון ₪. מנגד, היו גיוסים בנטו של כחצי מיליארד ₪ בתעודות על מדדי מניות בחו"ל. הגם זאת, מגמת הפדיונות בשנה האחרונה בענף תעודות הסל נמשכת, כאשר מתחילת שנת 2017 נפדו כ-5.5 מיליארד ₪, מתוכם כ-4.1 מיליארד ₪ מתעודות סל על מדדי מניות מקומיים, מה שמקשה עוד יותר על הנזילות בבורסת תל-אביב, מאחר ותעודות הסל אחריות לרבע מנפח המסחר בבורסה".

עוד מסר סולומון "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש יוני 2017 על כ-92.8 מיליארד ₪, לעומת כ-94 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש מאי 2017, כאשר חלק מירידת שווי הנכסים המנוהלים בענף תעודות הסל, הינו בשל היחלשות שערי המט"ח, אשר משליך על שוויון של תעודות שאינן מנוטרלות מטבע".

לצפייה בשתי טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה