נכסי תעודות הסל לשנת 2018

מבוסס על נתוני מנפיקי תעודות הסל.

ביום 4.10.2018 החלה רפורמת קרנות הסל, במהלכה עד לסוף שנת 2018 יוסבו במספר פעימות תעודות הסל לקרנות סל, קרנות מחקות וחלקן יפדו.

פרסום הרכב נכסים הקרנות ליום 31.12.2018 פורסם על-ידי הרשות לניירות ערך.

למידע נוסף בתחום זה