תחולת תקנות הדיווח על מנהלי תיקי השקעות המנוהלים בחשבונות בחו"ל

פניה להימנעות מנקיטת הליכים, מטעם יועמ"ש האיגוד, עו"ד זיו ארז מיום 29.10.2012
תשובת הרשות מיום 27.12.2012

 

למידע נוסף בתחום זה